Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Kannatus

Lähetyshiippakunnan työ perustuu vapaaehtoiseen kannatukseen. Se ei saa toimintaansa tukea valtiolta tai Suomen ev.lut. kirkolta. Hiippakunnan työn mahdollistaminen toteutuu seurakuntien taustayhteisöjen kautta kolehdein, vapaaehtoismaksuin ja testamenttilahjoituksin.

Hiippakunnalla ei ole omaa taloudenpitoa. Hiippakunnan tukeminen ja sen toiminnan kulujen kattaminen kanavoituu Suomen Luther-säätiön kautta.

Lähetyshiippakunnan työtä yleisesti tai tietyn seurakunnan kautta voi tukea käyttämällä seuraavia tili- ja viitetietoja. Viestiä ei tarvitse kirjoittaa, tuki kohdistuu oikein viitenumerolla. Viitenumeroa tai sen jälkeistä nuolta painamalla avautuvat lisätiedot, joista voit kopioda virtuaaliviivakoodin suoraan nettipankissa käytettäväksi tai avata pdf-tiedoston joka sisältää tilisiirtolomakkeen.


Saaja: Suomen Luther-säätiö
Tili: FI59 1023 3000 2354 52


Viitenumerot

Lähetyshiippakunta

 • Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta: 3434
  Tilisiirtolomake: PDF – Virtuaaliviivakoodi: 459102330002354520000000000000000000000000003434000000
 • Lähetyshiippakunnan piispa: 8015
  Virtuaaliviivakoodi: 459102330002354520000000000000000000000000008015000000
 • Lapsi- ja varhaisnuorisotyö: 1384
  Virtuaaliviivakoodi: 459102330002354520000000000000000000000000001384000000
 • Nuorisotyö: 2341
  Tilisiirtolomake: PDF – Virtuaaliviivakoodi: 459102330002354520000000000000000000000000002341000000
 • Naistyö: 7715
  Virtuaaliviivakoodi: 459102330002354520000000000000000000000000007715000000
 • Svenskspråkigt arbete: 5652
  Virtuaaliviivakoodi: 459102330002354520000000000000000000000000005652000000

Lähetyshiippakunnan lähetystyökohteet:

Seurakunnat (aakkosjärjestyksessä)

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2017/1337
Myöntämisajankohta: 21.12.2017
Toimeenpanoaika ja -alue:
1.1.2018-31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista uskoa.
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön, vanhus- ja nuorisotyöhön, leirien järjestämiseen, stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden painatuskuluihin sekä säätiön määrittelemiin lähetyskohteisiin ulkomailla (mm. opetus- ja lähetystyö, opetusmatkat ja lähetyskeskuksen rakentaminen Keniassa).