Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2020/37
Myöntämisajankohta: 16.01.2020
Toimeenpanoaika ja -alue: 16.01.2020 – 31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista uskoa.
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön, vanhus- ja nuorisotyöhön, leirien järjestämiseen, stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden painatuskuluihin sekä säätiön
määrittelemiin lähetyskohteisiin ulkomailla (mm. opetus- ja julistustyö Afrikassa ja Kambodžassa sekä opetusmatkat esim. Japaniin ja Ukrainaan)