Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto

Luvan numero: RA/2020/1666

Myöntämisajankohta:23.12.2020

Myönnetty aloituspäivä: 01.01.2021, voimassa toistaiseksi

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista uskoa.

Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön, vanhus- ja nuorisotyöhön, diakoniatyöhön, leirien järjestämiseen, stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden painatuskuluihin sekä säätiön määrittelemien lähetyskohteiden tukeminen ulkomailla ja lähetyskohteissa tapahtuvan opetus- ja julistustyön matka- ja materiaalikulut.