Vihittävät pastorit Pastoraali-instituutin kouluttamia

Uutiset
8.5.2015

Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramies vihkii helatorstaina 14.5.2015 neljä uutta pastoria. Pappivihkimys toimitetaan Oulussa, vapaakirkolta vuokratussa kirkkotilassa. Vihittävät papit Hannu Kantoluoto, Harri Lammi, Pekka Puustinen ja Ilkka Pöyry tulevat palvelemaan hiippakunnan seurakuntia Lahdessa, Raumalla, Kuopiossa ja Oulussa.

Pappisvihkimystä on edeltänyt Lähetyshiippakunnan yhteydessä toimivan Suomen luterilaisen pastoraali-instituutin järjestämä kaksivuotinen pappiskoulutus. Koulutuksen myötä vihittävät ovat perehtyneet luterilaisen teologian ja seurakuntatyön käytännön kysymyksiin, ja ovat suorittaneet seurakuntaharjoittelun hiippakunnan seurakunnissa. Pappiskandidaateilla on opintoja myös teologisissa tiedekunnissa, mutta kaikki eivät suorita teologian maisterin tutkintoa. Hiippakuntajärjestyksen mukaan ”papiksi voidaan vihkiä mies, joka on kastettu ja konfirmoitu, toteuttaa uskoaan ja tunnustustaan jumalanpalvelusta viettävässä seurakunnassa, jonka seurakunta kutsuu paimenekseen ja joka on suorittanut konsistorin hyväksymän teologisen koulutuksen tai muutoin osoittaa riittävää oppineisuutta. ” (Hiippakuntajärjestys 16 luku 5 §)

– Arvostamme akateemisia tutkintoja, mutta pappisvirkaan vihkimisen kannalta ratkaisevaa ei ole loppututkinto, vaan se että vihittävillä on riittävä teologinen osaaminen sekä kyky seurakunnan kaitsemiseen, sanoo hiippakuntadekaani, TT Juhana Pohjola.

Pappisvihkimyksen käytännön järjestelyistä vastaava, Oulussa toimivan Timoteuksen seurakunnan pastori Janne Koskela on myös pappiskandidaattien kelpoisuuden tutkineen konsistorin pappisasessori.

– Konsistori on kuulustellut varsin seikkaperäisesti pappiskandidaattien tietoja ja taitoja, ja he ovat olleet myös läheisessä suhteessa omien harjoitteluseurakuntiensa viranhoitajiin. On suuri ilo saada innostuneita, osaavia ja luterilaiseen uskoon sitoutuneita uusia pastoreita seurakuntien palvelukseen, Koskela toteaa.

Helatorstain pappisvihkimys on poikkeuksellinen sikäli, että vihittävistä yksikään ei tässä vaiheessa astu palkattuun työsuhteeseen, vaan palvelevat hiippakuntaa oman toimensa ohessa, avustaen jo virassa olevia pastoreita seurakuntien hoitamisessa.

– Seurakunnilla on tarve uusille papeille ja pappiskandidaateilla on halu palvella tällä tapaa, hiippakuntadekaani Juhana Pohjola summaa.

– Työmies on palkkansa ansainnut, eikä ole papille häpeäksi että hän saa elantonsa evankeliumin julistamisesta. Kristillinen kirkko on kuitenkin aina pitänyt erityisessä arvossa seurakunnan palvelemista ilman palkkasuhdetta. Tämä on jo todellisuutta monilla lähetyskentillä ja myös tulevaisuutta Suomessa. Oman toimensa ohella palveleva pastori seuraa tässä jo apostoli ja teltantekijä Paavalin asettamaa jaloa esimerkkiä, Pohjola toteaa.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta on vuonna 2013 perustettu 29 seurakuntaa ja yli 1700 jäsentä käsittävä hiippakunta. Hiippakunnan papistoon kuuluu Oulun vihkimyksen jälkeen 47 pastoria, joista 22 toimii työsuhteessa. Nyt toimitettava pappisvihkimys on hiippakunnan toinen vihkimys, jonka jälkeen piispa Risto Soramies on vihkinyt yhteensä kahdeksan pastoria hiippakunnan työhön.