Uskonpuhdistuksen juhlapäivä ja sovinnon ensiaskeleita

Uutiset
2.11.2017

Lähetyshiippakunta järjesti 31.10.2017 toimintakeskus Koinoniassa avoimen keskustelupäivän uskonpuhdistuksen juhlapäivän kunniaksi. Päivän aiheena oli uskonpuhdistuksen ydinsanoma Jeesuksen sijaiskärsimyksestä ja syntisen ihmisen vanhurskaaksi julistamisesta. Tilaisuus muodostui ajatusten vaihdon lisäksi myös hetkeksi, jossa oppiriidassa olleet luterilaiset kirkkokunnat astuivat ensiaskeleita sovinnon tiellä.

Keskustelupäivän 60 osallistujaa olivat sekä jäsenmäärältään pienten luterilaisten kirkkojen pastoreita ja maallikoita, että kansankirkon jäseniä ja työntekijöitä. Yhteistä lounasta ennen osallistujat keskustelivat Heino Pätiälän ja Seurakuntaliitto nimisen luterilaisen kirkon vanhurskauttamiskäsityksestä. Ruokailun jälkeen TT Martti Vaahtoranta piti esitelmän aiheesta “Kristus uskossa läsnä” — heresia vai puhdasoppista luterilaisuutta?”. Evankelisten opiskelijoiden pääsihteeri, TT Aleksi Kuokkanen käytti Vaahtorannan esitelmää ja sen aihetta koskevan kommenttipuheenvuoron.

Päivän aloittanut Heikki Salon esitelmä Heino Pätiälästä ja kirkkokunnanjohtaja Mika Bergmanin esitelmää koskeva kommenttipuheenvuoro muodostivat yhdessä uutisaiheen. Esitelmästä kuvattu video on katsottavissa tämän uutisen lopussa. Suomalaisessa kirkkohistorian kirjoituksessa Pätiälä ja hänen perustama luterilainen vapaakirkko ovat tulleet tunnetuksi opetuksesta, jossa Jeesuksen ristinkuolemaa korostetaan ihmisen vanhurskautuksen perusteena niin, että Herran kuuliaisella elämällä ei nähdä olevan mitään osaa ihmisen ja Pyhän välisessä sovinnossa. Opetus tunnetaan luterilaisten tunnustuskirjojen vastaisena, nk. Kristuksen toimivan kuuliaisuuden kieltämisenä.

Heino Pätiälä oli 1920-luvulla johtajana evankelisen herätysliikkeen keskuudesta nousseessa ryhmittymässä, joka päätti uskonnonvapauslain (1923) voimaan tultua erota kansankirkosta ja perustaa uuden uskonnollisen yhdyskunnan. Vapaakirkon synnyn jälkeen ryhmittymä ajautui nopeasti oppikiistaan Kristuksen toimivaa kuuliaisuutta koskien. Kiista johti lopulta nuoren vapaakirkon hajaannukseen ja kahden luterilaisen kirkkokunnan muodostumiseen v.1928. Kirkkokunnat tunnetaan nykyisin nimillä Seurakuntaliitto ja Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko.

Pätiälän opetuksen syntyhistoria ja tavoitteet

Seurakuntaliiton pastori Heikki Salo esitteli päivän aloittaneessa puheenvuorossa Heino Pätiälän vanhurskauttamisopin syntyhistoriaa ja tavoitteita. Salon mukaan alkusysäyksenä Pätiälän harhaksi tuomitulle opetukselle toimi arkkipiispana ja professorinakin vaikuttaneen Erkki Kailan käsitykset kristillisestä sovitusopista. Kaila oli esittänyt julkisesti mm. luopumista ajatuksesta Kristuksen sijaiskärismyksestä ja Kristuksen siveellisen elämän korostamista sovituksen perustana. Kailan mukaan Jeesuksen elämän korostaminen herättäisi kristityissä siveellisenä elämän vaikuttavaa rakkautta Jumalaa kohtaan.

Salo lainasi lauluntekijä J. Karjalaista kuvatakseen Pätiälän opetuksen lähtökohtia ja suhtautumista Kailan esittämiin ajatuksiin.

— ”Pyhää vihaa ja suurta rakkautta; joo, mä kaiken nään” Nämä J. Karjalaisen laulun sanat kuvatkoon Pätiälän motivaatiota aloittaa julkisen kirjoittamisen Kristuksen sovitustyöstä ja sen perinteisen evankelisluterilaisen muodon puolustamista.

Salo selvitti esiteltyä taustaa vasten kuinka Kristuksen toimivan kuuliaisuuden kieltäminen nousi tavoitteesta pitää kiinni yksinkertaisesta sovitusopista ja raamatullisesta Jeesukseen vereen liittyvästä puhetavasta. Osaltaan Pätiälän opetus nousi nk. osamaksu-teorian vastustamisesta:

— Osamaksu-teorian mukaan Kristus sovitti syntimme osittain elämänsä aikana ja maksoi lunastuksen viimeisen erän vasta kuolemallaan. Raamattu ja tunnustuskirjat opettavat selvästi tätä vastaan, sillä ”Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä”.

Heikki Salon selkeän ja monipuolisen esitelmän lopputulema oli se, että Pätiälä yhtyi Raamatun ja tunnustuskirjojen käsitykseen kristillisestä sovitusopista, mutta ajautui vastustamaan Kristuksen toimivaa kuuliaisuutta, koska ymmärsi sen liittyvän mm. osamaksuteoriaan, joka siirsi Kristuksen ristin pois kristillisen uskon ytimestä.

— Vastustaakseen osamaksu – teoriaa Pätiälä ei hyväksynyt sanontaa ”Kristus täytti lain lunastukseksemme”, vaikka hän kyllä opettaa lain täyttämisen kuuluneen Kristuksen kuuliaisuuteen, joka on meidän vanhurskautemme. Tätä erotusta ei olisi tarvinnut tehdä, koska lain täyttäminen meidän lunastukseksemme ilmaisu ei tarkoita lunastuksen tapahtumista ristinkuoleman ja veren vuodattamisen ulkopuolella, vaan sen kuulumista siihen kuuliaisuuteen, joka on meidän vanhurskautemme. Siis juuri samaan asiaan mitä Pätiälä opettaa.

Kommenttipuheenvuoro ja sovinnon ensiaskeleita

Suomen tunnustuksellisen luterilaisen kirkon johtaja Mika Bergman käytti Salon esitelmän jälkeen kommenttipuheenvuoron. Hän huomautti kuulijoita aluksi juhlapäivään liittyvästä varjosta: Lutherin teesien naulaaminen oli evankeliumin kirkastumisen lisäksi myös alku läntisen kristikunnan pirstoutumiselle. Bergman mainitsi esimerkkinä pirstoutumisesta mm. luterilaiset kirkot, jotka eivät omaa yhteisestä nimestä huolimatta kirkollista yhteyttä keskenään.

Mika Bergman jatkoi puheenvuoroaan kiittämällä Saloa siitä, että hänen esityksensä auttoi kuulijoita ymmärtämään sitä mistä Pätiälä halusi pitää kiinni opetuksestaan.

— Tästä kuuleminen oli tavattoman hyödyllistä. Sympatisoin todella hänen haluaan opettaa yksinkertaisesti. Erityisen kiinnostavana pidän sitä, että hänen opetustaan motivoi halu pitäytyä Raamatun puhetapaan.

Bergman ihmetteli myös Salon esityksen jälkeen kuinka lähellä kiistan osapuolet olivat toisiaan. Kirkkokunnanjohtaja totesikin:

— Vaikuttaa siltä, että Pätiäläkin halusi jossain mielessä tunnustaa sen, että laki on täytetty edestämme, vaikka hän oli kriittinen Tunnustuskirjojen opetusta kohtaan. Heikki onnistuu pitämällä kiinni kärsivän ja tekevän kuuliaisuuden sidoksisuudesta välttämään ne ongelmat, joita Pätiälä pelkäsi Tunnustuskirjojen opista seuraavan.

Kommenttipuheenvuoronsa lopuksi Bergman nosti Seurakuntaliiton esikuvaksi läsnäolleille eri yhteisöjen ja kirkkojen edustajille. Seurakuntaliitossa on koeteltu nöyrällä tavalla oman yhteisön uskonkäsityksiä. Johtopäätöksenä Salon esitelmästä Bergman viittaasi kirkkonsa ja Seurakuntaliiton kiistan värittämään historiaan tavalla, joka voidaan tulkita sovinnon tien ensiaskeleiksi.

— Kaiken sanomani jälkeen ajattelen, että historian voi jättää jokseenkin omaan arvoonsa. Menneiden voidaan antaa olla menneitä ja keskittyä siihen, missä nyt olemme.

Teksti: Eero Pihlava´

Video: Jari Lammi
Alkuperäinen video Youtube-kanavalla: Kristuksen sovitustyö

Lähetyshiippakunnan youtube-kanavalla on soittolista ”Vanhurskauttaminen! Avoin teologinen keskustelupäivä uskonpuhdistuksen juhlapäivänä 31.10.2017”, johon kootaan kaikki tapahtumasta kuvatut videot. Löydät ne myös alta.

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLW00tDs4HO2J9KI3x03mzNSZhqr9aLICw&layout=gallery[/embedyt]