Tuomiokapituli hylkäsi pappisviran menettäneiden oikaisuvaatimuksen

Uutiset
20.5.2015

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 13.5.2015 hylännyt Sakari Korpisen, Miika Niemisen, Anssi Simojoen, Markku Sumialan ja Martti Vaahtorannan oikaisuvaatimuksen koskien pappisviran menettämistä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Oikaisuvaatimuksessaan he kiistivät rikkoneensa pappisvalaa tai -lupausta. Päinvastoin: he katsoivat toimintansa Lähetyshiippakunnassa olevan juuri pappisviran velvollisuuksien mukaista tässä tunnustustilanteessa (status confessionis), jonka kirkko itse on synnyttänyt jumalallisen säätämyksen vastaisella naispappeuspäätöksellä vuonna 1986 ja 2000-luvun alun jälkeisillä kovilla hallinnollisilla toimillaan, joilla apostolinen virka ja sen mukainen seurakuntaelämä on pyritty tukahduttamaan.

Oikaisuvaatimuksessa kritisoitiin tuomiokapitulin päätöstä siitä, että tätä kiistaa, joka on mitä syvemmässä määrin teologinen, käsiteltiin vain pelkkänä järjestyskysymyksenä. Lisäksi katsottiin, että tuomiokapituli on käyttänyt valikoivasti ja tarkoitushakuisesti teologisia tulkintakriteerejä, koska teologia huomioitiin vain Lähetyshiippakuntaa arvioitaessa, mutta ei kirkon omaa toimintaa määrittävänä ja sen omaa hallintoa sekä pappeja sitovana.

Tuomiokapituli hylkäsi oikaisuvaatimuksen perustellen muun muassa, että sen mukaan naispappeuspäätös ei ollut opillinen, vaan kirkon aika- ja kulttuurisidonnaisen järjestyksen ja etiikan piiriin kuuluva kysymys. Tuomiokapitulin mukaan oikaisuvaatimuksen esittäjät ja ylipäätään Lähetyshiippakunta ovat erehtyneet arvioidessaan kirkon vallitsevan teologisen ja käytännöllisen todellisuuden sellaiseksi, että tunnustustilanteen kriteerit täyttyisivät.

Tuomiokapitulin kokonaisarvion mukaan Lähetyshiippakunnassa palvelemisessa on kyse Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papille sopimattomasta käytöksestä ja pappisviran velvollisuuksien vastaisesta toiminnasta, jolla on vakavat seuraukset varsinkin, kun toiminta on ollut tietoista ja vakaasti harkittua.

Lue yhteinen oikaisuvaatimus tästä. Oikaisuvaatimus 29.4.2015