Tiedote: Jumalanpalvelus on kristityn perusoikeus

Tiedotteet
26.3.2021


Jumalanpalvelus on kristityn perusoikeus

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.” (Matt. 11:28)

Herra Jeesus Kristus kutsuu armollisesti meitä elämään yhteydessään. Kristitylle on luovuttamatonta päästä osallistumaan säännöllisesti jumalanpalvelukseen. ”He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.” (Ap. t. 2:42)

Ehtoollisjumalanpalvelus on kristillisen elämän keskus. Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan motto onkin: jumalanpalvelus elämäksi ja seurakunta kodiksi. Jumalan sanan saarnaamisen, kastamisen, synninpäästön julistamisen ja ehtoollisen jakamisen tulee jatkua kaikissa oloissa. Kriisien keskellä hengellisen avun tarve korostuu.

Maallinen esivalta on Jumalan hyvä säätämys kansalaisten turvaksi, hyvän järjestyksen ja perusoikeuksien ylläpitämiseksi. Kristillisen kirkon kutsumus on olla kuuliainen lailliselle esivallalle ja rukoilla sen puolesta. ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.” (Room. 13:1–2)

Vakavan pandemian keskellä valtiovalta on kantanut huolta kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Esivallalla on oikeus ja velvollisuus asettaa tarvittaessa tiukkojakin rajoituksia ja vaatimuksia taudin leviämisen estämiseksi, mutta sillä on samalla velvollisuus turvata perusoikeudet.

Poikkeusoloissa kirkoissa on otettu covid-19 -kulkutautitilanne vakavasti ja viranomaisten turvaohjeita on noudatettu. Esivaltakuuliaisuuden lisäksi kristittyä ohjaa vastuulliseen toimintaan rakkaus kaikkia lähimmäisiä kohtaan. Lähetyshiippakunnan seurakunnissa on kokoonnuttu messuun noudattaen viranomaisohjeita tunnollisesti.

Perustuslaissa turvataan jokaiselle kansalaiselle uskonnonvapaus. ”Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa.” (Perustuslaki 11 §)

Suomen valtioneuvoston esityksessä liikkumisrajoituksiin ollaan sisällyttämässä myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Kieltäessään uskonnon yhteisöllisen harjoittamisen — myös pienissä ryhmissä ja vastuullisin turvajärjestelyin — hallitus loukkaa uskonnonvapautta. Uskonnonvapaus ei toteudu eristyksissä, sillä uskonnonvapaudella on siihen sisältyvä ja aivan olennainen yhteisöllinen ulottuvuutensa, mikä tunnustetaan myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Vaikka tautitilanne on vakava, hallituksen esitys on tältä osin ylimitoitettu ja loukkaa niin yhteisöllistä uskonnonvapautta kuin yleistä oikeustajuakin. Esitys olisi myös vaarallinen ennakkotapaus uskonnonvapauden ydinalueeseen kuuluvien jumalanpalvelusten kieltämisestä.

Vetoamme valtiovaltaan, että se tunnustaa kristittyjen välttämättömän oikeuden saada osallistua jumalanpalveluksiin kaikissa olosuhteissa.

Kun Jeesus sanoo, ”Tulkaa minun luokseni”, kristityn oikeus on tulla.

Helsingissä 26.3.2021

Piispa Risto Soramies

Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan konsistori

Jumalanpalvelus on kristityn perusoikeus

Lataa tiedote pdf-muodossa