Tänään tuhkakeskiviikkona

Blogi
1.3.2017

Tänään tuhkakeskiviikkona piirretään moneen otsaan risti tuhkasta katumuksen merkiksi.

Tänään tuhkakeskiviikkona alkaa paaston ja rukouksen aika. Se koskettaa jokaista kristittyä henkilökohtaisessa uskonelämässä, mutta katumuksella on ollut Vanhan testamentin ajoista lähtien myös yhteiskunnallinen merkitys. Näin siksi, koska kansakunnatkin voivat langeta.

Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Ehkä hän vielä katuu ja jättää jälkeensä siunauksen: ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, teidän Jumalallenne. Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset; lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa. Eteisen ja alttarin välillä itkekööt papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, ja sanokoot: ”Säästä, Herra, kansaasi äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottaman kansain seassa: ’Missä on heidän Jumalansa?’” Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansaansa (Jooel 2:12-17).

Tänään tuhkakeskiviikkona samaa sukupuolta olevilla pareilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus solmia avioliitto ja heillä on mahdollisuus hakea myös yhteisadoptiota (vieraslapsiadopito). Tämä vahvistui, kun sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisaloite hylättiin eduskunnassa viime viikolla äänin 120-48.

Tänään tuhkakeskiviikkona on eduskunnassa vireillä kansalaisaloite äitiyslaiksi, jossa esitetään lapselle vahvistettavaksi kaksi äitiä. Lakiehdotus koskee hedelmöityshoitoa saaneita naispareja, joista ei-synnyttänyt nainen voidaan vahvistaa toiseksi äidiksi. Sen jälkeen lapselle ei voida enää koskaan vahvistaa isää. Tällaista en tiedä olevan missään maailmassa, siis että lapsella voisi olla kaksi äitiä. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavissa tapauksissa lapselle vahvistetaan ”medmor”. Asia on parhaillaan lakivaliokunnan käsittelyssä.

Tänään tuhkakeskiviikkona on eduskunnassa vireillä kansalaisaloite eutanasialain säätämiseksi. Siinä esitetään ryhtymistä lainvalmisteluun, joka mahdollistaa (ja velvoittaa) myös aktiivisen kuolinavun antamisen parantumattomasti sairaan kärsimysten lopettamiseksi hänen vakaasta pyynnöstään. Katumisriskistä, ainakaan hengellisessä mielessä, ei juuri puhuta. Tästä käydään huomenna eduskunnassa lähetekeskustelu.

Tänään tuhkakeskiviikkona kukaan ei puhu abortista mitään ja lapsia hankitaan keinoalkuisesti jo kymmenettä vuotta.

Perustuslain 1 §:n mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden. Olemme kansakuntana kadottaneet ymmärryksen siitä mitä ihmisarvo on. Jumala kansaamme armahtakoon.

Jyrki Anttinen
Stefanoksen luterilainen seurakunta, Rovaniemi