Espoon seurakunnan toiminta alkoi 1.9.2013 Helsingin Markuksen seurakunnan kappeliseurakuntana. Seurakunta juhlisti kymmenvuotista taivaltaan juhlajumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 3.9.2023.

Seurakunnan juhlan alussa muisteltiin kuinka Markuksen seurakunnasta lähtenyt yhteisö kokoontui alkuun espoolaisen toimistorakennuksen ruokatilassa. Juha Kemppainen, seurakunnan ensimmäinen puheenjohtaja, muisteli tervehdyksessään kuinka ensimmäisinä vuosina suntioilla oli suuri työ järjestellä ruokatila jumalanpalveluskäyttöä varten.

Sittemmin seurakunta on löytänyt vuokratilakseen Kauniaisten metodistikirkon. Kemppainen kuvasi tilan löytymistä käänteen tekeväksi.  

– Tästä alkoi sitten uusi käänne Espoon Tuomaksen seurakunnan elämässä. Suntiot saivat taakakseen kevyen kuorman. Kirkkotila ja -rakennus houkuttelee luoksensa todennäköisesti vielä vuosienkin päästä myös satunnaisia ohikulkijoita.

Puheenvuoroja ilosta, tulevasta ja kulttuurin muutoksesta

Seurakunnan 10-vuotisjuhlassa kuultiin korkeatasoisen musiikin lisäksi puheenvuoroja sekä seurakunnan pastorina toimineelta Timo Marttiselta että seurakuntalaisilta. 

Timo Marttinen puhumassa. Kuva: Eero Pihlava

Timo Marttinen puhuu juhlassa. Kuva: Eero Pihlava

Mennyttä aikaa muisteltiin huumorilla, lämmöllä ja kiitoksia säästelemättä. Muutamissa puheenvuoroissa käsiteltiin myös tulevaisuuden haasteita ja toiminnan alkuvuosiin liittyneen innokkuuden uudelleen löytämistä – onko se mahdollista ja millä tavalla? 

Eräs Markuksen seurakunnan jäsen kuvasi puheenvuorossaan mielenkiintoisesti kokemusta, joka syntyi Espoon toiminnan alkaessa Helsingin seurakuntaan jääneissä seurakuntalaisia. Tärkeiden ystävien tai omien perheenjäsenten lähtö oli saanut aikaan kaipausta ja tarpeen uusien vastuunkantajien ja toimintapojen löytämiselle. 

Seuraavat vuodet ja seurakunta polku -kurssi

Espoossa 10-vuotta sitten alkanut toiminta on kasvanut 60:n perustajajäsenen yhteisöstä 118:n hengen seurakunnaksi. Seurakunnan tavoitteena on myös tulevina vuosina rakentaa yhteyttä syntisiä ihmisiä rakastavan Jumalan ja ihmisten välille.

Jos olet kiinnostunut Tuomaksen seurakunnan toiminnasta, niin saavu Kauniaisten metodistikirkolle jumalanpalveluksiin sunnuntaisin klo 16.00 ja ilmoittaudu tammikuussa 2024 alkavalle Seurakuntapolku–kurssille.

Ole rohkeasti yhteydessä pastoriin: [email protected] , 0442025460.

Kauniaisten metodistikirkko, yhtiöntie 33. Kuva: Wikimedia commons

Espoossa toimiva Pyhän Tuomaksen luterilainen seurakunta muuttaa helmikuun alusta uusiin kirkkotiloihin Kauniaisten metodistikirkolle. Samalla messut siirtyvät alkamaan iltapäivällä kello 16. Muuton taustalla ovat seurakuntalaisten kasvanut määrä ja myös halu löytää entistä sopivampi tila seurakunnan jumalanpalvelukselle.

Seurakunta on kokoontunut toimintansa alusta, vuodesta 2013, Espoon Kristillisen koulun tiloissa. Viimeinen messu kristillisellä koululla vietettiin 28.1. klo 11. Koulun musiikkiluokkaa, jossa messuja on viime vuodet pidetty, on pyritty kaunistamaan ja muuntamaan kirkollisemmaksi monin tavoin, esimerkiksi tuomalla tilaan oma alttaritaulu. Kuitenkin uuden tilan kirkollisuus otetaan vastaan ilolla.

Uusi kirkkosali onkin upea perinteisine puisine kirkonpenkkeineen ja urkuparvineen.  Lähialueen asukkaat kuulevat jatkossa myös kahden kirkonkellon soivan alkavan jumalanpalveluksen merkiksi. Kellojen ääni onkin monelle kauniaisissa asuneelle tuttu, sillä kirkkorakennus täytti viime vuonna 100 vuotta.

Uusiin tiloihin muutto helpottaa paitsi kasvavaa seurakuntaa tilanpuutteessa myös helpottaa esimerkiksi suntiotiimin työtaakkaa. Kristillisellä koululla suntiot ovat uskollisesti joka sunnuntai siirtäneet pöytiä ja muita koulutarvikkeita rakentaakseen kirkkosalin aina kokoontaitettavaa alttaria myöten.

Messut Kauniaisten metodistikirkolla (yhtiöntie 33) sunnuntaisin 4.2. alkaen klo 16.

Messuajat sekä lisää tietoa Pyhän Tuomaksen seurakunnasta löydät sivulta: lhpk.fi/espoo