Utnämningsnyheter

Nyheter
14.12.2021

Stiftsdekan Joel Kerosuo

Stiftsmötet har vid sitt möte den 9 december valt Joel Kerosuo till stiftsdekan för missionsstiftet. Kerosuo har skött tjänsten som tillförordnad från och med 1.8.2021, då Juhana Pohjola blev Missionsstiftets biskop. Före sin uppgift som dekan har Kerosuo i tio års tid varit pastor för Missionsstiftets församling i Joensuu.

I och med att Kerosuo fortsätter som stadigvarande dekan, fortsätter Matias Kröger som hans efterträdare i Joensuu. Kröger har vikarierat Kerosuo från och med hösten.

Pastor Martti Vaahtoranta

Martti Vaahtoranta, som tidigare verkat som missionsteolog och som pastor för Missionsstiftets församling i Raumo, träder åter in i Missionsstiftets tjänst. Han fungerar som assisterande pastor i församlingen i Raumo samt som sakkunnig i teologiska frågor 1.1-31.8.2022.

Jenni Typpö

Vid sitt möte har stiftsrådet valt Jenni Typpö som Missionsstiftets nya koordinator för ungdomsarbetet. Även Typpö tillträder 1.1.2022.

För att förtydliga och förstärka den dubbla struktur som Missionsstiftet och Lutherstiftelsen bildar har det framställts en ledningsordning som har godkänts både i missionsrådet och i Lutherstiftelsens styrelse. I ledningsordningen fastställs befogenheterna för den ledningsgrupp som inleder sitt arbete i årsskiftet. Som medlemmar i ledningsgruppen kallades biskop Juhana Pohjola, stiftsdekan Joel Kerosuo, ordföranden för Lutherstiftelsens styrelse Raimo Savolainen, samt Asko Iso-Kungas och Sami Niemi från kansliet.