”Tryggare kan ingen vara” – församlingsläger på Utterö 29-30.7.2023

Nyheter
26.1.2023

Redan två gånger tidigare (2021 och 2022) har Missionsstiftet ordnat ett svenskspråkigt församlingsläger på Utterö lägerområde i Sundom, Vasa. Om Herren vill kommer lägret att ordnas också i år, på samma ställe. Tryggare kan ingen vara”. Församlingslägret hålls alltså enligt plan på Utterö den sista helgen i juli, 29-30.7.2023.

Redan i detta skede kan det alltså vara bra att skriva in detta i kalendern. Programmet och information om anmälning och avgifter meddelas senare.