”Tryggare kan ingen vara” – församlingsläger på Utterö 29–30.7.2023

Nyheter
31.5.2023

Missionsstiftets församlingsläger hålls i år 29–30.7 på Utterö lägerområde i Sundom skärgård i Vasa.

I lägerprogrammet ingår undervisningspass både för barn och vuxna, gemensamma andakter, högmässa på söndagen samt ledda och fria aktiviteter. På Utterö finns även möjlighet till bad och sport. Biltransport från Vasa ordnas för dem som inte kommer med egen bil.

Övernattningen sker i stugor med 2–6 sängplatser. Antalet stugor är begränsat så övernattning i ex. egen husvagn rekommenderas för dem som har möjlighet till det. Vi försöker hitta plats åt alla, ifall platserna tar slut ges plats i anmälningsordning. 

Anmäl dig här:

Anmälan till församlingslägret 2930.7.2023

Anmälan senast 30.6.2023.

PROGRAM

Lördag 29.7.2023: 

12:00 Ankomst och lunch

13:00 Välkommen!

13:30 Undervisningspass 1: Harry S. Backström – ”Guds ledning i mitt liv”

  • Parallell undervisning för barn
  • Parallell undervisning för ungdom: ”Att våga vara kristen”

14:30 Kaffe

15:15 Paneldiskussion med församlingsmedlemmar: ”En trygg och välkomnande församling” (Ida Heikkilä intervjuar)

  • Diskussion i smågrupper
  • Parallella utelekar för barnen

17:00 Middag

18:00 Valfria aktiviteter och fritid

  • Bönestig i skogen
  • Paddling, utelekar

20:00 Completorium (Patrik Saviaro)

Korvgrillning – Bastu

Söndag 30.7.2023: 

08:00 Frukost

09:15 Morgonandakt

9:30 Undervisningspass 2: ”Trygg i orostider”

  • Parallell undervisning för barn
  • Parallell undervisning för ungdomar

11:30 Lunch

13:00 Högmässa (Liturg och predikant Otto Granlund, Patrik Saviaro assisterar)

14:30 Kaffe

 

Avgift

OBS! Maximiavgiften för en familj är 120 e.

Vuxna:                  45 e/pers.

Barn 8–17 år:       10 e/pers.

Barn 3–7 år:         5 e/pers.

Barn 0–2 år:         gratis

Pris för dem som ordnar eget logi (enligt samma åldersuppdelning): 35/5/3/gratis

Pris för dem som deltar endast lördag (ingen övernattning): 25/3/gratis/gratis

Pris för dem som deltar endast söndag (ingen övernattning): 15/2/gratis/gratis

OBS! Söndagens högmässa är naturligtvis gratis. Alla välkomna!