Stiftsmötet samlades i Helsingfors

Nyheter
23.11.2022

Lördagen den 19 november 2022 hölls Missionsstiftets årliga stiftsmöte i Helsingfors. De samlade bestod av nästan etthundra representanter från församlingarna. Knappt hälften av dem var på plats i verksamhetscentret Koinonia i Helsingfors, medan resten deltog på distans. Vid mötet summerades den tid som gått, varefter blicken riktades framåt.

I sitt öppningstal behandlade biskop Juhana Pohjola både Missionsstiftets situation, liksom även aktuella teman i vidare bemärkelse.

”Efter två svåra pandemiår har vi igen fått öva oss i att samla på nytt. I många församlingar har man svårt att orka med basverksamheten, men det finns också uppmuntrande tecken. Det är alltid ett stort under när en ny församling ansluter sig till vår kyrka, så som Aposteln Johannes församling i Salo, nu i höst. Det är fröjdefullt att se hur den Helige Ande har tänt hjärtan i Pieksämäki och Lieksa, så att de törstar efter Kristi gåvor i den lutherska mässan. Må Herren ge tillväxt åt dessa plantor! Jag fick vara där och bevittna när rekordmånga små plantor var samlade till ungdomsevenemanget ’Du är kallad’ i Björneborg i september. Ungdomsarbetet har burit frukt också på det sättet att studerandeverksamheten har tagit stora steg framåt.”

Förutom församlingsarbetet behandlades också det riksomfattande arbetets teman mångsidigt vid mötet. Bland sådant som togs upp kan nämnas till exempel sommarfesten och Missionsstiftets mediearbete. Det uttrycktes glädje över de arbetsformer som gått framåt och man framhöll vikten av att deras framtid och finansiering kunde säkras på ett sätt som är hållbart för kyrkan. Bland de samlade uttrycktes också oro över ekonomin och en önskan om att den kunde fås i balans. Stiftsdekan Joel Kerosuo beskrev den ekonomiska situationen:

”Det råder inte krissituation i ekonomin, men nog kräver den speciell uppmärksamhet just nu. Vår ekonomi har dock hela tiden gått framåt, bortsett från tillfälliga sämre perioder under coronatiden. Vi kan alltså anta att om varje församling lyckas förbättra läget lite grann, och om vi samtidigt är försiktiga med ökandet av utgifterna, så får vi läget i god balans.”

Vid föregående stiftsmöte (2021) godkändes ett initiativ där det föreslogs att man skulle utreda på vilket sätt det skulle påverka Missionsstiftet om man gick in för att registrera sig som trossamfund, eller om man bevarade den nuvarande organisationsformen. Redan tidigare på hösten hade stiftsmötesrepresentanterna fått behandla arbetsgruppens utredning. Efter en livlig och givande diskussion gav stiftsmötet mandat åt arbetsgruppen att fortsätta med utredningsarbetet och att reflektera över hur utredningen kunde behandlas i församlingarna. Målet är att samla information, diskutera om sådant som har att göra med frågan och att svara på de frågor som stiger fram i församlingarna. Biskop Pohjola kommenterade ärendet:

”Som kyrka frågar vi tillsammans och diskuterar i lugn och ro, vilken organisationsform vore bäst med tanke på både våra församlingar och det gemensamma arbetet, liksom också i förhållande till samhället. Vi har tid och rum att reflektera och be för saken i lugn och ro. Det viktiga är att vi tillsammans får fördjupa oss i vad det är för en gåva som vi har i församlingen, och i medlemskapet i den. Också i den här frågan får vi lita på Herrens goda ledning.”