Missionsstiftets sommarfest i Loimaa 4-6.8.2023

Nyheter
23.4.2023

Temat för sommarfesten 2023 är ”Han förde mig ut på rymlig plats” (Ps 18:20).

I vårt eget liv och i den omkringliggande världens nuläge kan det hända att vi känner oss trängda, men Gud har kallat och kallar oss till en rymlig plats. Han kallar oss inte till ett gömställe, i kläm eller bakom galler, utan till en öppen plats, på glädjebudskapets fasta klippa, till hans rike där vi får äga syndaförlåtelsens gåva och det nya livets hopp.

I den här världen händer det tidvis att dörrarna stängs framför oss, men i Guds rikes gemenskap finns det rum att leva, andas och söka sin plats som skapad till Guds avbild och som en lem i hans kyrka. Hur trängda förhållanden kyrkan här i tiden än kan ha framför sig ber vi därför att Guds evangeliums öppenhet kunde få allt mera rum bland oss, liksom glädjen över och insikten i att vi har blivit förda ut på rymlig plats.

Mera information om sommarfesten hittar du på den finska sommarfestsidan.