Människan som mottagare av Guds gåvor

Nyheter
16.6.2022

”Människan förmår inte ge något åt Gud, utan endast att ta emot av honom. För det passar för Gud att ge, men inte att ta emot.” Med anslutning till psaltarpsalm 51 undervisade Luther om hur Guds väsen är att vara alltings givare (”Andlig skattkammare”, Hengellinen aarreaitta, 315). Vårt andliga liv är ett kontinuerligt mottagande och att vara föremål för Guds goda gärningar. Och mottagandet berör inte endast det andliga, utan likaså vårt liv och vår egendom. I den här texten funderar jag därför på vad det innebär för oss att ta emot Guds gåvor.

 

Delaktighet av Guds faderliga godhet

Fastän vi jobbar hårt för vårt uppehälle så är det ändå Guds givmilda hand som finns i bakgrunden för allt. För katekesens välsignelse av maten valde Luther ett ställe ur en psaltarpsalm: Allas ögon hoppas på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. (Ps 145:15–16) Så blir vi vid matbordet påminda om att vi är mottagare av Guds godhet.

Varje andetag och varje hjärtslag är en gåva från Gud. Gud ger glatt, av hjärtats lust. Gud har ju skapat mig med avsikt, gett mig kropp och kläder, och han beskyddar mig. ”Allt detta gör han endast på grund av sin faderliga godhet och barmhärtighet, utan att jag på något sätt förtjänat det.” (Lilla katekesen, första trosartikeln) Det är som om Gud inte fick nog av att ge gåvor.

 

Att delta i Guds kärleksarbete

Paulus väckte församlingen i Korint till att se Guds gåvor: Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt. (2 Kor 9:8–11)

På allt det goda följer dessutom en speciell överraskningsgåva. Eftersom Fadern är fullheten av människokärlek och godhet, tar han med sig sina människobarn i arbetet med det goda. Liksom en jordisk far eller mor tar sina barn till hjälp i vardagssysslorna, så tar Gud oss med i sitt goda arbete. Gud utrustar dig för att du ska kunna visa givmildhet. Det goda görs på livets olika delområden: i familjen, jobbet, samhället och kyrkan.

I kyrkan är vi genom tron med i Guds rike som en gång synligt ska fylla hela allheten. ”Guds rike kommer av sig självt”, så som Luther förklarar den andra bönen i Herrens bön. Även om vi inte bad på detta sätt, så skulle riket ändå komma. Vi ber alltså att riket skulle komma också till oss. Vi ber om att få vara med vid dess ankomst.

 

Att ge gåvor till det andliga hemmet

Paulus talade om att delta i rikets arbete med egen verksamhet och egna tillgångar. Aposteln manipulerar inte, han tvingar inte och lovar inte stora under för att få folk att öppna sin plånbok. Ändå litar han på att kristna ger gåvor rikligen och glatt. Han undervisar i att planera: fundera på förhand hur mycket du regelbundet ger. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. (2 Kor 9:7) När man planerar är givandet av tionden en bra utgångspunkt (jfr. Luk 11:42). Man kan hålla i minnet att Israel gav den bästa delen av förstlingsfrukterna som gåva (jfr. 2 Mos 23:19).

I våra församlingar får vi kontinuerligt öva oss i att leva utan kyrkoskatt. En kristen växer så småningom, tillsammans med församlingen, också när det gäller givandet. I församlingen lär vi oss, så som i en familj, att planera ekonomin långsiktigt och målmedvetet. Tillsammans tar vi hand om vårt andliga hem. Det är viktigt att kyrkan inte är beroende av utomstående understöd. Ekonomisk självständighet ger mod att förkunna evangeliets budskap oavkortat.

I högmässan uppbär man alltid kollekt, ett tackoffer. Det är en väsentlig del av högmässan och symboliserar hur vi som kristna får ge oss själva som tackoffer åt Gud (Rom 12:1). Pastorn välsignar kollekten, och säger möjligtvis: ”Herre, av ditt eget ger vi; din gåva delar vi. Ta emot oss och vår gåva, genom din Son Jesus Kristus.” Gud har gett oss rikliga gåvor för att de ska användas med vishet. Må dessa vara till välsignelse både för oss själva och för andra.

 

Skribenten är pastor för Missionsstiftets församlingar i Rovaniemi, Sodankylä och Havslappland.

Texten är en översättning av artikeln ”Ihminen Jumalan lahjojen vastaanottajana” i Helgedomens Lampa 3/2022.