Kort historik

1999

 • Finska Lutherstiftelsen bildas.

2000   

 • Högmässor börjar firas i Helsingfors.

2001   

 • Lutherstiftelsen börjar ge ut tidningen Pyhäkön Lamppu (Helgedomens Lampa).

2003   

 • Gudstjänstgemenskapen i Helsingfors organiserar sig och tar namnet Markus-yhteisö (Markusgemenskapen).
 • Förutom i Helsingfors ordnas högmässor även på en handfull andra orter.

2004   

2005   

 • Arne Olsson vigs till biskop för Missionsprovinsen i Sverige. Under åren 2005–2009 viger Olsson flera präster för tjänst i Finland.
 • Kring årsskiftet 2005/2006 ordnas högmässor på omkring tio orter.

2008   

 • Lutherstiftelsen införskaffar verksamhetscentret Koinonia i Helsingfors.
 • Högmässor ordnas nu på mer än 15 orter.

2010   

 • Matti Väisänen vigs till biskop för Missionsprovinsen i Sverige och Finland, med de finska församlingarna som sitt ansvarsområde.
 • Högmässor ordnas på mer än 20 orter.

2011   

 • Två svenskspråkiga församlingar bildas, en i Jakobstad och en i Åbo.

2013   

 • Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland bildas av 25 församlingar, av vilka de flesta redan tidigare varit medlemmar i Lutherstiftelsen. (Se: Grundläggningsdokumentet.) I och med att stiftet grundas upphör även Lutherstiftelsens medlemskap i Missionsprovinsen i Sverige.
 • Risto Soramies väljs och vigs till biskop för Missionsstiftet.

2014

 • En svenskspråkig församling bildas i Vasa.

2015   

2018   

 • Missionsstiftet blir medlem i International Lutheran Council.
 • Det årliga stiftsmötet antar en ny revision av stiftsordningen. Bland annat stadgas det nu att ”Missionsstiftet är en luthersk kyrka i Finland” (SO kap. 1, 2§) Se: Stiftsordningen.

2019   

 • Svensk katekes ges ut i samband med årets stiftsmöte.
 • Missionsstiftet har nu 36 organiserade församlingar, varav tre är svenskspråkiga.