Konstitutionskommittén utreder frågor kring registrering av religionssamfund

Nyheter
19.1.2022

Missionsstiftets stadgeenliga stiftsmöte ordnades 20.11.2021. Vid mötet behandlades också ett initiativ där det önskades en utredning om perspektiv på frågan om huruvida det vore gynnsamt för Missionsstiftet att registreras som religionssamfund eller inte. Initiativet godkändes. En allmän önskan var att få mera konkret information som stöd för diskussionen. Hur skulle en eventuell registrering de facto inverka på Missionsstiftet och vad skulle det innebära; väcker frågan om registrering obefogade rädslor? På basis av det godkända initiativet utnämnde stiftsrådet vid sitt möte 9.12.2021 en arbetsgrupp som samlades för första gången 12.1.2022.

I arbetsgruppen ingår: biskop Juhana Pohjola (ordf.), stiftsdekan Joel Kerosuo (vice ordf.), Lutherstiftelsens styrelseordförande Raimo Savolainen, pastor Esko Murto, pastor Otto Granlund, stiftsrådsmedlem Pauliina Pylvänäinen, stiftssekreterare Sami Niemi samt som sakkunnigmedlem lagfarne assessorn Jyrki Anttinen.

”Först kartlade vi terrängen och skissade upp en tidtabell för fortsättningen. Målet är förstås att i enlighet med uppdraget lägga fram en rapport vid följande stiftsmöte, men högst sannolikt är det är det då fråga om något slags mellanrapport. Det finns mycket att utreda. Å ena sidan är det bra att se på de teologiska grunderna för rätten att organisera sig. Sedan finns det många praktiska frågor. Vad är ett ändamålsenligt sätt att ordna förhållandet till staten? Behöver förhållandet till evangelisk-lutherska kyrkan ännu behandlas på något sätt? På samma sätt måste det utredas hur allt skulle inverka på medlemmarna, och vilka konkreta alternativ vi har. Hur vi vill organisera kyrkans ekonomi är också en fråga. Även om Missionsstiftet skulle besluta att organisera sig som ett registrerat religionssamfund innebär det inte direkt automatiskt att den nuvarande stiftelsemodellen borde slopas. Allt detta måste dock noggrant gås igenom så att vi vet vad vi talar om, när saken diskuteras”, kommenterar stiftsdekan Kerosuo.

Arbetsgruppen börjar producera material med koppling till olika delområden och ger en rapport vid Missionsstiftets följande stiftsmöte. Avsikten är att stiftsmötet ordnas 19.11.2022.