Konsistoriet godkände Harry Backströms ansökan om medlemskap i prästkollegiet och beslöt om prostar för perioden 2023–2024

Nyheter
24.11.2022

Harry Backström medlem i prästkollegiet

Konsistoriet för Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland har vid sitt möte den 24 november 2022 godkänt TD Harry Backström som medlem i Missionsstiftets prästkollegium. Backströms personliga pressmeddelande kan du läsa här: Pressmeddelande – Lehdistötiedote Harry Backström.

 

Prostar för perioden 2023–2024

Vid samma möte utnämnde konsistoriet även distrikstprostar för åren 2023–2024. Under den kommande perioden tjänar följande pastorer även som prostar:

  • Norra prosteriet: Antti Leinonen
  • Östra prosteriet: Kalle Väätäinen
  • Österbottens prosteri: Ville Typpö
  • Sydvästra prosteriet: Miika Nieminen
  • Sydöstra prosteriet och Tavastlands prosteri: Esko Murto
  • Nylands prosteri: Eero Pihlava

Joel Kerosuo

Stiftsdekan