Juhana Pohjola vigdes till biskop för Missionsstiftet

Nyheter
3.8.2021

Biskop Juhana Pohjola

Missionsstiftets sommarfest vid Evangeliska folkhögskolan i Loimaa kulminerade i en högtidlig biskopsvigningsmässa på söndagen den 1 augusti 2021. Tillsammans med sina assistenter vigde biskop Soramies pastor, TD Juhana Pohjola (49) till Missionsstiftets nye biskop. Med beaktande av säkerhetsbegränsningar samlades över 800 gäster i och omkring festtältet. Högmässan kunde ordnas i vackert väder, trots att väderprognosen var dyster.

Förberedelse för procession. Distriktsprost Kalle Väätäinen bär biskopsstaven, distriktsprost Petri Hiltunen biskopskorset, distriktsprost Miika Nieminen biskopskåpan och distriktsprost Ville Typpö bär biskopens mitra

Blåsorkestern, kören och den sjungande församlingen tog emot det långa processionståget, där processionskorset bars först, varefter distriksprostarna – som gick före biskop electus – bar in biskopsämbetets symboler. Sist kom biskop Soramies, som förrättade vigningen. Joel Kerosuo, som samma dag gick in i uppdraget som stiftsdekan, fungerade som assisterande liturg, medan den avgående biskopen Risto Soramies predikade. Han påminde kyrkfolket om betydelsen av den kallelse som Gud ger.

Biskop Risto Soramies predikade i biskopsvigningsmässan och gav råd åt den nye biskopen

Den avgående biskopen påminde den nye biskopen om hur en biskop inte behöver hitta på något nytt. Kristi evangelium räcker till, där hittar man alltid något att ge vidare. Evangeliet är också alltid aktuellt. Biskopen har i uppgift att nära flocken med Guds ord och att värna om att den falska läran inte kommer in och river sönder flocken.

Den avgående biskopen påminde den nye biskopen om hur en biskop inte behöver hitta på något nytt. Kristi evangelium räcker till, där hittar man alltid något att ge vidare. Evangeliet är också alltid aktuellt. Biskopen har i uppgift att nära flocken med Guds ord och att värna om att den falska läran inte kommer in och river sönder flocken.

Var en herde för mina får

I början av själva vigningen läste notarien för Missionsstiftets konsistorium, Samuli Siikavirta, biskopens fullmakt. Därefter frågade Risto Soramies församlingen, om den vill ta emot Juhana Pohjola som sin biskop och be för honom. Tältet fylldes av ett kraftfullt och bestämt svar: ”Tahdomme” – ”Vi vill”.

Biskop Risto Soramies ställer frågor till Pohjola. Assisterande biskopar och pastorer läser bibelord

Till den nye biskopen ställdes frågor om huruvida han förbinder sig till kyrkans lära och om han vid behov är färdig att lida för flockens salighet.

Missourisynodens president Matthew Harrison överräcker herdestaven åt Juhana Pohjola

Medan kören sjöng en pingstpsalm fick Juhana Pohjola ta emot biskopsämbetets symboler: Biskop Risto överräckte biskopskorset. Biskoparna för systerstiften i Norge och Sverige, Thor Henrik With och Bengt Ådahl, klädde på honom kåpan. Missourisynodens president Matthew Harrison överräckte herdestaven, och efter vigningsbönen ställde biskopen i Lettlands lutherska kyrka, Hans Jönsson, mitran på den nyvigde biskopens huvud.

Handpåläggning. I vigningsakten deltar biskopar och präster från Missionsstiftet, samt representanter för systerkyrkorna.

I handpåläggningen deltog även Missionsstiftets yngste pastor Mika Tervakangas och dess äldste pastor Sakari Korpinen.

Biskop Juhana och de som deltagit i vigningen stämmer in i psalmsången.

Med bibelordet ”Var en herde för mina får” sände biskop Soramies den nye biskopen att utföra sitt uppdrag. När den nyvigde biskopen vände sig mot församlingen fylldes tältet av en glad psalmsång (”Herraa hyvää kiittäkää” – ”Tacka den gode Herren”).

Vaktbyte

I slutet av högmässan inträffade något rörande, då biskop Risto – som varit herde för Missionsstiftet i åtta år – ställde sin herdestav på altaret, böjde sig ner på knä och bad. Även om han fortsätter med att tjäna församlingarna som biskop emeritus, lämnades herdeansvaret för kyrkan nu på Herrens altare. I recessionståget ut ur tältet var det nu biskop Juhana Pohjola som gick allra sist.

Biskop Juhana Pohjola leder prästkollegiet och representanterna för systerkyrkorna i en tacksägelsebön vid högmässans avslutning.

Biskop Juhana tillsammans med sina företrädare; biskop Matti Väisänen till vänster och biskop Risto Soramies till höger.

Gruppbild med det närvarande prästkollegiet samt representanter för systerkyrkorna.

Du kan se på biskopsvigningsmässan på Missionsstiftets YouTube-kanal eller nedan.

Bilder: Kari Puustinen

 

Sami Niemi

Stiftssekreterare