Helgedomens Lampa: extranumret nu på nätet

Nyheter
26.9.2023

I juli 2023 publicerades det första helt svenskspråkiga numret av tidningen Pyhäkön Lamppu – Helgedomens Lampa. Extranumret har nu också publicerats på nätet.

Läs tidningen genom att klicka här.

Numrets huvudfokus ligger i församlingen och de gåvor som Herren ger oss där, i ordet och sakramenten. I ett par intervjuartiklar kan du också få en inblick i hur vägen till och livet i församlingens gemenskap kan se ut. Extranumret tjänar alltså också som en presentation av Missionsstiftet – en presentation som man gärna kan dela med sig av åt någon som kunde vara intresserad av luthersk församlingsgemenskap.

Helgedomens Lampa extra 2023 – Innehåll

 • 2 Ledare
 • 3 Hälsning från Missionsprovinsen i Sverige
 • 4 International Lutheran Council – intervju med ordförande Juhana Pohjola
 • 6 Högmässan som pulsen i det kristna livet
 • 8 Präster och präster?
 • 10 Att bli mött, sedd och hörd
 • 11 Att tjäna sin nästa är att tjäna Gud
 • 12 Guds ord och människors ord
 • 14 Missionsstiftet och missionsarbetet
 • 16 Observationer av utomlutherskt kristet liv
 • 18 Vår väg till Missionsstiftet – intervju med Boris och Iris Sandberg
 • 20 Tröst i livets strid

Äldre nummer av Helgedomens Lampa (som även innehåller texter på svenska) hittar du här.