Helgedomens Lampa: extranummer på svenska

Nyheter
25.6.2023

Missionsstiftets tidning Pyhäkön Lamppu – Helgedomens Lampa har sedan 2012 haft artiklar även på svenska. Bland texterna finns ett brett utbud av olika teman, och de tidigare numren finns också fortfarande att läsa på nätet.

I juli 2023 ges det ut ett extranummer helt på svenska. Numrets huvudfokus ligger i församlingen och de gåvor som Herren ger oss där, i ordet och sakramenten. I ett par intervjuartiklar kan du också få en inblick i hur vägen till och livet i församlingens gemenskap kan se ut. Extranumret tjänar alltså också som en presentation av Missionsstiftet – en presentation som man gärna kan dela med sig av åt någon som kunde vara intresserad av luthersk församlingsgemenskap.

Extranumret kommer att säljas för 1,50 €/st.

Tidningen kommer även att publiceras på nätet under hösten 2023.

Pärmen till Helgedomens Lampa extra 2023.