Gemenskap och andlig uppbyggelse på Missionsstiftets sommarläger

Nyheter
25.8.2022

Missionsstiftets läger för de svenska församlingarna hölls i år 20–21 augusti på Utterö lägerområde i Sundom skärgård i Vasa, alltså på samma plats som i fjol. Lägrets tema var ”Liv i tro”.

Även i år var antalet deltagare på lägret glädjande stort. Också åldersfördelningen var mångsidig med spädbarn, mindre och större barn, tonåringar, vuxna och pensionärer. Trots att skolorna redan börjat och augusti börjat lida mot sitt slut fick deltagarna njuta av solsken, sommartempereratur och varmt badvatten. På söndagen blev det visserligen regn också, men det påverkade inte den goda stämningen.

Lägrets tema syntes i undervisningen och andakterna. På lördagen höll pastor Patrik Saviaro en föreläsning med rubriken “Att tro att man vet eller veta att man tror” där han behandlade grunden för vår tro och frågor som hör till apologetiken, d.v.s. försvarandet av den kristna tron. Söndagens bibelstudium hölls via Skype av pastor Richard Eklund som tyvärr inte kunde vara på plats. Om inte annat så har coronatiden gett också församlingarna goda färdigheter att klara dylika situationer. Richards studium hade rubriken ”Se på Jesus”, och i den behandlade han bibliska personer som pekade på Guds frälsning i Jesus i stället för att framhäva sig själva, ex. Johannes Döparen. Barnen hade sina egna pass med sång, undervisning och roliga lekar. Lägrets höjdpunkt, söndagens gudstjänst, förrättades sedan av pastorerna Otto Granlund och Patrik Saviaro.

Förutom undervisning och gudstjänst hade deltagarna gott om tid bl. a. för samtal, fotboll, korvgrillning och bastubad. Under lördagens gemensamma fritidsaktivitet fick deltagarna gnugga sina geniknölar riktigt ordentligt då de bl. a. skulle försöka bygga så höga träkonstruktioner som möjligt, fylla vattenhinkar med läckande kärl och bygga drakar.

Ett stort tack till alla som hjälpte till på lägret, speciellt dem som planerade lägret och gav så mycket av sin tid! Må Herren välsigna våra svenska församlingar och Missionsstiftet som helhet och leda verksamheten också i fortsättningen.