Församlingslägret 2023 – Trygga med Gud och varandra

Nyheter
8.8.2023

Den 2930 juli samlades återigen folk från Missionsstiftets svenska församlingar till ett gemensamt församlingsläger på Utterö lägercentrum i Vasa. I år var temat ”Tryggare kan ingen vara” och programmet var uppbyggt så att tryggheten med Gud och andra människor blev diskuterad från olika synvinklar.

På lördag berättade pastor Harry Backström om Guds ledning i sitt liv. Med hjälp av bibelställen uppmuntrade han åhörarna att lita på Gud och Hans trofasthet även i svåra livsskeden. Senare på dagen fick lägerdeltagarna bilda smågrupper där de skulle diskutera olika knepiga situationer som kan uppstå i församlingen. Den centrala frågan var vad som förebygger en känsla av trygghet i församlingen och vad som hindrar den. Diskussionen blev riktigt intressant, och alla fick förhoppningsvis nya tankar om hur just deras församling kunde bli tryggare och mera välkomnande för gamla och nya medlemmar. Trygghetstemat fick fortsättning på söndagen då deltagarna lyssnade på en podd med Jakob Appell och Christoffer Helle, ”Samtal om hopp i en orolig tid”, och fick sedan reflektera över sin tro och sina rädslor i den orostid vi lever i.


Som motvikt till undervisningen fanns naturligtvis också andakter och gudstjänst på schemat. Deltagarna hade också möjlighet till att gå en bönevandring på lägercentrets område. På vandringen fick man gå från station till station och göra små uppgifter som uppmuntrade till bön och stillhet inför Gud. Bland annat fick man trä pärlor på ett band och be en tacksägelsebön för varje pärla, kasta en sten i sjön som symbol för synder man bär på (Mika 7:19), fästa lappar med namnet på någon kär person på ett fiskenät och be om denna persons frälsning (Mark. 1:17) och så ett frö med en bön om tillväxt i den kristna vandringen. Lördagens regn såg till att fröna fick ordentligt med vatten, och så här fint har fröna grott endast en dryg vecka efter lägret!

Barnen och ungdomarna hade förstås sitt eget program. De mindre barnen fick höra om den förståndige mannen som byggde sitt hus på berggrunden, d.v.s. Guds ord och Hans löften, och ungdomarna hade ett eget pass där de fick höra om förföljelser av kristna och samtala om hur det är att vara kristen i dagens Finland. Barnen njöt också av gemensamma lekar nere vid stranden och på lägergården.

Må Herren välsigna de andliga frön som blev sådda under helgen. Tack alla som var med och bidrog till ett trevligt församlingsläger!