Bön om fred för Ukraina

Nyheter
24.2.2022

Biskopen för Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland, Juhana Pohjola, kommenterar följderna av de krigshandlingar som Ryssland inlett i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa.

Vi lever i en allvarlig och exceptionell tid efter att Rysslands armé har anfallit Ukraina. Krigets mörka skugga har sänkt sig över Europa. Vi vet inte vad allt denna mänskliga tragedi kommer att leda till, men på ett eller annat sätt berör den oss alla. Våra tankar och böner är hos dem som på grund av kriget fruktar för sin egen och för sina närståendes del. Mitt bland all osäkerhet och nöd får vi åkalla Konungarnas Konung till Hjälp; honom som är Fridsfursten. Vårt eget och alla folks öde ligger i hans starka och trygga händer, uppmuntrar biskop Pohjola.

Juhana Pohjola påminner att Gud i sitt ord varnar dem som uppviglar till krig och ger löften åt dem som skapar frid, liksom åt dem som lever mitt bland rädsla. ”Alla som tar till svärd ska dödas med svärd.” (Matt 26:52) ”Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.” (Matt 5:9) ”Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud.” (Jes 41:10)

– Jag önskar att församlingarna både i hemmen och i högmässan ber om fred för Ukraina. Låt oss be om vishet för vår egen överhet. Låt oss be att människor skulle vända sig till Kristus som ger den sanna friden och hoppet.

Bön om fred:

Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över oss! Hjälp dem som lider i Ukraina. Var ett skydd för dem som måste lämna sitt hem när kriget hotar. Beskydda särskilt mödrar och små barn, dem som väntar barn, sjuka och skadade.

Du har lagt dödens makt under dina fötter; vi ber dig – hjälp och trösta dem som går miste om familjemedlemmar på grund av kriget. Låt dem som stupar få dö i tron på dig, och så komma till dig i ditt himmelska rike.

Välsigna dem som är tvungna att utsätta sig för fara, då de försvarar den lagliga överheten. Ge dem mod och skicklighet att fylla de krav som deras kallelse ställer till dem. Låt det ske att de också när de strider följer rättvisan, och att de behandlar även sin fiende värdigt.

Välsigna allt arbete för att återställa freden. Ge vishet och mod åt de ledare som söker ett rättvist slut till detta krig. Välsigna överheten i vårt eget land och beskydda oss för krig.

Du, Herre, vill ha sanning och rättvisa, men du är också kärleksfull och nådig mot dem som fallit. Väck samvetet hos dem har uppviglat till krig och som har orsakat våld bland folken. Led dem till ånger och tro, så att de får sin synd förlåten, när nådens tid ännu varar. Herre, fräls deras själar! Var nådig också mot dem som mot bättre vetande strider för orättfärdiga ledare.

Jesus Kristus, du Livets bröd, som kom ner från himlen för att ge liv åt hela världen; i din hand är dödens och helvetets nycklar. Du ödmjukade dig och lät dig bli hånad av dina fiender. Du lät dig själv bli korsfäst, för att döden genom din död skulle besegras. Låt nyheterna om krig och våld få väcka många både i vårt land och runt om i världen, så att de söker frälsning och evigt liv i dig som är den sanne Fridsfursten. Väck din kyrka till bön och till att flitigt lyssna och förkunna ditt ord. Låt till och med denna ondska betjäna evangeliets spridning och människors eviga salighet. Herre, förbarma dig över oss!

Hör oss, du vår allsmäktige och nådige Fader, genom din Son Jesus Kristus, vår Frälsare. Amen.