Biskop Pohjola: ”Yttrande- och religionsfriheten står på spel”

Nyheter
26.1.2022

Biskop Juhana Pohjola och riksdagsledamot Päivi Räsänen väntar på att rättegången ska börja.

Måndagen den 24 januari 2022 började rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen och biskop Juhana Pohjola. I den över åtta timmar långa sessionen lästes åtalen, varefter åtalaren och försvarsadvokaterna presenterade sina ärenden. Bevismaterialet behandlades, och till sist förhördes Räsänen och Pohjola. Rättegången fortsätter med slutpläderingarna 14.2.2022.

Bibelrättegång

Riksdagsledamot Räsänen kom in genom tingshusets dörr med Bibeln i handen. Enligt henne är det fråga om en Bibelrättegång. I sin långa presentation betonade riksåklagare Anu Mantila att Bibeln, dess tolkning och teologiska frågor inte är det som behandlas i rättssalen. Förbryllande var dock det att åtalaren gång efter annan återvände till bibelteologiska frågor och utmanade de svarande med sådana frågor.

Om man med hänvisning till religionsfriheten tolkar Bibeln på ett visst sätt och publicerar sådana åsikter så kan det vara fråga om ett brott, betonade Mantila.

Räsänens advokat Matti Sankamo betonade också att om domstolen börjar döma Bibeln, som Räsänen har citerat rakt av, då tar domstolen ställning till teologi och bibeltolkning. Försvaret förnekade dock bestämt att man med skydd av Bibeln skulle ha förnedrat och hånat homosexuella.

I Finland är det här det första brottsärendet där svaranden påstås ha bedrivit hets mot en folkgrupp, i en text där hon uttryckligen uppmanar till att respektera den minoriteten, förklarade Sankamo.

Juhana Pohjola intervjuas före rättegången.

Religionsfriheten hotad

Biskop Juhana Pohjola berättar att han blev förvånad över rättegångens innehåll och riksåklagarens argumentation. Enligt honom skulle det innebära en enorm förändring i yttrande- och religionsfriheten, om åklagarens motiveringar skulle godkännas i domstolen.

Enligt åklagaren får man nog citera Bibeln, men man får inte presentera det som sin egen åsikt, om talet anses vara diskriminerande. Dessutom tolkar hon talet om synd, söndrighet och att något är onaturligt som sådant tal som kunde vara förnedrande och kränkande. Slutligen förnekar åtalaren det att man gör skillnad på människans väsen och hennes gärningar. Enligt åtalaren kan man inte godkänna den distinktion som hon kallar fundamentalistisk: ”Gud älskar syndaren, men hatar synden”. I dessa påståenden sätts yttrande- och religionsfriheten på spel, betonar Pohjola.

Bibelns ord är inte en samling av lösryckta citat, utan det ska bekännas i gemenskap och personligen, det ska förkunnas i predikstolar och publikationer och appliceras på det aktuella läget. Talet om synd, skam och det onaturliga förnedrar inte människovärden. Tvärtom understryker det hennes värde som en som ansvarar för sina handlingar, samt den brustna relationen till Gud. Det vore tvärtom i andligt avseende diskriminerande mot människan om man inte för henne förkunnade hela Guds budskap gällande synden och Kristi nåd. Dessutom är det nödvändigt att göra skillnad på människans värde och bedömningen av hennes gärningar. Att Gud älskar syndaren, fastän han inte godkänner den synd som förstör människan, det är ett budskap som vi inte kan ge avkall på.

Pamfletten har lästs aktivt

Pamfletten ”Till man och kvinna skapade han dem”, som också framhölls vid rättegången, har i och med processen blivit mycket populär. Den år 2004 publicerade upplagan har redan länge sedan tagit slut, men den elektroniska versionen har funnits till förfogande för nedladdning i pdf-format först på Lutherstiftelsens hemsida och senare på Missionsstiftets sidor.

I och med rättegången gjordes också en skild nyhetsartikel så att texten skulle vara mera lättillgänglig också för sådana läsare som inte vill ladda ner filen. Stiftssekreterare Sami Niemi, som är redaktionssekreterare för Missionsstiftets nätsidor, är förvånad över den popularitet som skriften fått.

Antalet nedladdningar är verkligen högt. Den finska artikeln har öppnats över 8000 gånger och den engelska över 2400 gånger. I pdf-format har pamfletten blivit nedladdad nästan 2000 gånger inom den senaste veckan. Denna lilla och förhållandevis marginala del av vår kyrkas undervisningsmaterial har verkligen stigit upp i offentligheten på grund av rättegången. Min förhoppning är att ens en del av läsarna skulle ha hittat också annat undervisningsmaterial som vi har, så som över 9000 predikningar som man kan lyssna till, eller undervisningsmaterialet på vår portal luterilainen.net.

Internationellt intresse

Rättegången har redan länge väckt intresse även i utländsk kristlig media.  CNE News, CBN, Christian today, Christianity today och Evangelical focus har noggrant följt med väckandet av åtalen och rättegången. Oron för att religions- och yttrandefriheten minskar är något som delas i många kyrkor och kristliga organisationer.

I och med rättegången har också de stora mediehusen BBC, Reuters, Euronews, Independent, The Federalist och Daily Wire tagit med detta ärende i sitt nyhetsflöde.

International Lutheran Council och många av dess medlemskyrkor har uppmärksammat rättegången och uppmanat sina församlingar att komma ihåg detta i sina böner.

Vi är tacksamma för systerkyrkornas stöd och vill tacka alla förebedjare även i hemlandet. Rättegången fortsätter, och därför ber vi alla kristna i Finland och runt om i världen att komma ihåg rättegången i förbönerna också framöver, konstaterar Juhana Pohjola.

Sami Niemi

Stiftssekreterare