Biskop Juhanas porträtt avtäcktes

Nyheter
9.9.2022

Biskop Juhana Pohjola och konstnären Ville Löppönen

I Evangelisk-lutherska missionsstiftets i Finland verksamhetscenter Koinonia i Helsingfors avtäcktes tisdagen den 6 september 2022 ett porträtt av biskop Juhana Pohjola.

Porträttet har målats av konstmålaren Ville Löppönen som även har målat porträtt av de tidigare biskoparna Matti Väisänen och Risto Soramies. Vid framställandet av verket har konstnären använt oljefärg på linneduk.

– Verkets tema kunde tänkas vara ökat ljus. Vi går mot ljuset via altarets sakrament. Mötets, medkänslans och närvarons betydelse betonas när församlingenbetjänas i vår tid, reflekterade Löppönen vid målningen.

Biskop Soramies framförde hur det att ett porträtt målas i början av Juhanas biskopsperiod understryker vad biskopsämbetet – snarare än ämbetsinnehavaren – betyder för vår kyrka.

– Jag är tacksam för denna utmärkelse och denna högklassiga målning. Målningen föreställer inte endast mig som person, utan också vår kyrkas teologi, vision och kontinuitet. Kristus som korsfäst står i mitten, och från honom utgår allt liv och ljus, kommenterade biskop Juhana.

Verket hade beställts av Finska Lutherstiftelsen.

Porträttet finns i Missionsstiftets kansli i verksamhetscentret Koinonia, på Kalevagatan 53, Helsingfors.

Porträtt av biskop Juhana Pohjola. Konstnär Ville Löppönen