Biskop Juhana Pohjola vald till ordförande för ILC

Nyheter
15.9.2022

ILC:s världskonferens i Kenya 13-16.9.2022.

Den tjugosjunde världskonferensen för International Lutheran Council (ILC) samlas i Kisumu i Kenya 13-16.9.2022.  Lutherska kyrkan i Kenya står som värd för femtiofem konfessionellt lutherska kyrkors ledare från fem olika kontinenter. Konferensens tema är Liturgi och kultur.

Vid ILC:s möte antogs tre lutherska kyrkor (Lettland, Panama och Bolivia) som nya medlemmar, samt flera andra kyrkor som observatörer.

På konferensens första dag höll Missionsstiftets biskop Juhana Pohjola ett föredrag vars tema tangerade det finländska rättsfallet som berör yttrande- och religionsfriheten.

Vid mötet valdes en ny ordförande och styrelse för en treårsperiod. Biskopen för Tysklands självständiga lutherska kyrka Hans-Jörg Voigt, som länge tjänat som ordförande, meddelade att han lämnar uppdraget. Enhälligt valde mötet biskop Juhana Pohjola till ny ordförande för ILC.

Biskop Juhana Pohjola vald till ILC:s ordförande.

Den färske ordförandens kommentar efter att ha blivit vald:

– Jag känner mig hedrad över det stora förtroendet inte endast för mig, utan också för Missionsstiftet. Det är en förmån att få vara med i ILC:s världsvida arbete som växer fort. Jag vill för egen del arbeta för att ILC:s vision förs vidare. Något som är centralt för verksamheten är ömsesidig uppmuntran och stöd för utbredandet av Kristi evangelium på Bibelns och den lutherska bekännelsens grund, så väl i kyrkor som i den teologiska utbildningen. Det är fascinerande att se att det finns efterfrågan för undervisning som grundar sig på Guds ord, liksom också hurdan verkan den har.

Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland godkändes som medlem i ILC år 2018. International Lutheran Councils medlemskyrkor har sammanlagt över sju miljoner medlemmar.

Mera information (på engelska) om ILC:s konferens:
2022 ILC World Conference opens in Kenya
2022 World Conference: ILC Welcomes New Members
2022 World Conference: Bishop Pohjola elected as ILC Chairman