Simojoet lähetystyöhön Keniaan

Uutiset
30.6.2018

Lähetyshiippakunta on ottamassa merkittävää askelta lähetyksen saralla. Hiippakunnan nykyinen lähetyskoordinaattori Tuomo Simojoki lähtee elokuussa vaimonsa Leenan ja heidän seitsemän lapsensa kanssa Nairobiin, Keniaan.

Lähetyshiippakunta on tukenut Lutherans in African (LIA) kautta Tiina ja James Mayn perheen työtä ja Luterilaista teologista koulua lähettämällä opettajia ja vapaaehtoisia sinne. LIA päätti toukokuussa kutsua Tuomo ja Leena Simojoen perheen lähetystyöhön Nairobiin. Lähetyshiippakuntta saa olla yhdessä Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistyksen sekä Lutherans in African amerikkalaisen tukijärjestön kanssa lähettämässä ja tukemassa Simojoen perhettä. Työkaudeksi on sovittu kolme vuotta.

Tehtäväkuvana Tuomo Simojoella on toimia Lutherans in Africa -järjestön operatiivisena johtajana. Hänen ottaa kokonaisvastuun hallinnon organisoimisesta ja sen kehittämisestä. Hänen toimenkuvaansa kuuluu kaikki päivittäiseen johtamiseen liittyvät työtehtävät. Leena puolestaan ottaa vastuulleen järjestön viestinnästä huolehtimisen. Tämä mahdollistaa James Mayn keskittymisen opetus- ja käännöstyöhön. Olennainen osa Simojokien työtehtäviä on aloittaa koulutusohjelmia, joiden avulla tehtäviä ja vastuuta voidaan siirtää yhä enenevissä määrin paikallisille.

Simojoen perheen matkaan siunaaminen toimitetaan 5.8.2018 Pyhän Markuksen luterilaisen seurakunnan messussa (Annankatu 7, Helsinki, klo 11). Matkaan siunaamisen toimittaa piispa Risto Soramies.