Vi älskar därför att han först har älskat oss

2. paastonajan sunnuntai (Reminiscere)
22.2.2015
Seurakunta: Sankt Jakobs församling, Jakobstad
Raamatunkohta: Luuk. 7:36 - 7:50