Tien ohesta Tielle – Jeesuksen seuraajaksi

Laskiaissunnuntai (Esto mihi)
31.1.2016
Seurakunta: Filippuksen seurakunta, Kajaani
Raamatunkohta: Luuk. 18:31 - 18:43