Siivoa huoneesi

Tuomiosunnuntai
26.11.2017
Seurakunta: Nehemian seurakunta, Joensuu
Raamatunkohta: Matt. 25:31 - 25:46Joel Kerosuo

Hiippakuntadekaani