Naiset Jeesuksen sukuluettelossa: Ruut-moabilainen leski, Raamattuop. II

Vanha testamentti -eri opettajia
17.4.2016
Seurakunta: Pietarin seurakunta, Kuopio
Raamatunkohta: : - :