Mitkä Vanhan Testamentin lait koskevat kristittyjä?

Opetuksia eri aiheista -eri opettajia
2.11.2014
Seurakunta: Luukkaan seurakunta, Seinäjoki
Raamatunkohta: : - :