Liikkeelle Damaskon tien varresta

Apostolien päivä
28.6.2015
Seurakunta: Filippuksen seurakunta, Kajaani
Raamatunkohta: Ap. t. 26:12 - 26:23