Kyndelsmässodagens predikan

Kynttilänpäivä
5.2.2017
Seurakunta: Sankt Gabriels församling, Åbo
Raamatunkohta: 2. Moos. 33:18 - 33:23Sebastian Grünbaum

Pastori, virkavapaalla