Kristus som korsfäst och uppstånden är vår tros grund

Uskonpuhdistuksen muistopäivä
1.11.2020
Seurakunta: Sankt Jakobs församling, Jakobstad
Raamatunkohta: Matt. 16:1 - 16:4