Kristi kyrka på apostlarnas och profeternas grund där Kristus är hörnstenen

Apostolien päivä
13.8.2017
Seurakunta: Sankt Jakobs församling, Jakobstad
Raamatunkohta: Matt. 16:13 - 16:19