Jesus är Guds son som blev människa för oss

Marian ilmestyspäivä
29.3.2017
Seurakunta: Sankt Jakobs församling, Jakobstad
Raamatunkohta: Gal. 4:3 - 4:7