Israel befriades ur Egyptens slaveri för att tjäna Gud

Mikkelinpäivä
2.10.2017
Seurakunta: Sankt Gabriels församling, Åbo
Raamatunkohta: 2. Moos. 23:20 - 23:23Sebastian Grünbaum

Pastori, virkavapaalla