Guds Son, född av Jungfru

Marian ilmestyspäivä
22.3.2020
Seurakunta: Sankt Jakobs församling, Jakobstad
Raamatunkohta: Luuk. 1:39 - 1:45