Pyhäkön Lamppu 6/2019

Uutiset
11.12.2019
2 Kunnia Jumalalle korkeuksissa!
3 Hiippakuntakokous 2019: Uusia yhteyksiä ja yhteinen näky
4 Perhe uuden edessä, mutta tutun äärellä
6 Daavidin huonetta ja sukua
8 Juhlasta juhlaan
9 Beetlehemin kaivolla
10 Joulu tulee myös huonolle paastoajalle
11 Jouluyönä Cymbelsternin alla
12 Missionsstiftet gav ut katekes på Svenska
13 Gud sände sin Son till världen
14 Kansa, joka pimeydessä vaeltaa
15 Hartaus
16 Lesken joulu
Kannen kuva: James Tissot – ”Tietäjien matka” (1894)