Pastori Joel Kerosuo virkaa tekeväksi hiippakuntadekaaniksi 1.8. alkaen

Uutiset
23.3.2021

Pastori Joel Kerosuo

Lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaani Juhana Pohjola vihitään Lähetyshiippakunnan piispan virkaan 1.8. 2021. Piispa Risto Soramies on 22.3. valinnut virkaa tekeväksi hiippakuntadekaaniksi pastori Joel Kerosuon Joensuusta. Hiippakuntadekaanin tehtävään siirtyminen tapahtuu 1.8. alkaen.

Hiippakuntajärjestyksen mukaan piispan vastuulla on päättää hiippakuntadekaanin tehtävään valittava sijainen. Valintaa tehtäessä piispa Soramiehen apuna oli kanslian, hiippakuntaneuvoston ja Suomen Luther-säätiön hallituksen edustajista koostuva rekrytointityöryhmä, joka haastatteli ehdokkaat. Hiippakuntadekaanin tehtävä on tarkoitus täyttää vakituisesti 1.1.2022 alkaen. Voimassa olevan hiippakuntajärjestyksen mukaan tämä valinta on hiippakuntakokouksen tehtävä, mutta valmistelussa on esitys, jossa hiippakuntadekaanin valinta siirretään hiippakuntaneuvoston vastuulle.

Valinta haluttiin tehdä hyvissä ajoin, sillä dekaanin tehtävien hoitaminen edellyttää Helsingin läheisyydessä asumista ja pappiskollegion jäsenille haluttiin tarjota aito mahdollisuus hakea tehtävään myös kauempaa. Tämän lisäksi tehtävään siirtymisen edellytyksenä oleva perehdyttäminen voidaan aloittaa hyvissä ajoin.

Pastori Joel Kerosuo on sekä teologian maisteri (v.2012) että yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena filosofia v. 2013) Joensuun yliopistosta, jossa hän tällä hetkellä valmistelee väitöskirjaa teologian alalta. Vuoden 2011 syyskuusta alkaen pastori Kerosuo on toiminut Lähetyshiippakunnan Joensuun seurakunnan vastaavana pastorina.

Seurakuntatyön ohessa Kerosuo on toiminut alusta alkaen Luterilainen.net opetussivuston päätoimittajana. Mediatyön puolelta erityisenä nostona voi mainita Luterilainen.net sivustolla ja Spotify -palvelussa julkaistava Oikeasti luterilainen -podcast ja juuri Studio Kryptassa käynnistynyt Sakastissa puhutaan -sarja. Hiippakunnallisena vastuutehtävänä pastori Kerosuolla on tällä hetkellä myös konsistorin varajäsenenä toimiminen ja Suomen luterilaisen pastoraali-instituutin kurssisihteerin tehtävät.

Korjaus. 23.3. klo 11.15. Joel Kerosuon toinen tutkinto on yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena filosofia eikä Filosofian maisteri kuten uutisessa alunperin luki.

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,