Pastori Ilpo Sinkko erotettiin pappivirasta

Uutiset
4.11.2015

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli kokouksessaan 28.10.2015 määräsi pastori Ilpo Sinkon menettämään pappisvirkansa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Piispa Kaarlo Kallialan allekirjoittamassa erottamispäätöksessä todetaan Sinkon toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia. Tuomiokapitulin mukaan Sinkko olisi rikkonut pappisvalansa ja näin ilmeisen sopimaton toimimaan pappina. Perusteluiksi annetaan Sinkon toimittamat messut Lähetyshiippakunnan Aamos-seurakunnassa Laitilassa ja kuuluminen piispa Soramiehen johtamaan Lähetyshiippakunnan pappiskollegioon.

Olen tuomiokapitulin mukaan toimittanut messuja Laitilassa. Pidän messujen toimittamisesta. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista en ole saanut kutsuja messun toimittamiseen. Pappisviran luonteeseen kuitenkin kuuluu ennen kaikkea messujen toimittaminen. Jotta voisin toimittaa messun, tarvitsen seurakunnan, joka minua pyytää messun suorittamaan. Aion jatkaa messujen pitoa Laitilassa ja muuallakin, siellä minne minut kutsutaan. Messuja toimitan seurakunnissa, joissa Jumalan sanaa puhtaasti saarnataan ja sakramentit Kristuksen sanan ja asetuksen mukaan toimitetaan, Sinkko vastauksessaan toteaa.

Sinkko katsoo, ettei hän ole rikkonut pappisvalaansa, vaan päinvastoin on toiminut viranhoidossaan apostolis-vanhakirkolliselta pohjalta.

En ole pappisvalassani vannonut uskollisuutta tietyille piispoille tai kirkkojärjestykselle, vaan olen pappisvalassani vannonut uskollisuutta Kristukselle, Raamatun sanalle ja apostoliselle, oikeauskoiselle kirkolle. Tällä pappisvalani viitoittamalla tiellä aion jatkaa siitä huolimatta, millaiseksi Suomen ev.lut. kirkko muuttuu, Sinkko sanoo.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirasta on erotettu ennen tätä päätöstä jo seitsemän Lähetyshiippakunnan seurakunnissa palvelevaa pastoria.

Nämä erottamispäätökset kohdistuvat ennen muuta seurakuntalaisiin, jotka jäävät ilman paimenhoitoa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Erottamisesta onkin kyse, ei kuitenkaan Kristukselta saadun pappisviran menettämisestä vaan siitä, että Suomen ev.lut. kirkko erottaa näillä päätöksillä itsensä yhä selkeämmin Kristuksen sanasta, hiippakuntadekaani Juhana Pohjola arvioi.

 

Lue pastori Ilpo Sinkon koko vastaus täältä:

Ilpo Sinkon vastaus