Messujen aloittaminen poikkeusoloissa – Lähetyshiippakunnan valmiusryhmän tiedote 25.5.2020

Uutiset
26.5.2020

Lähetyshiippakunnan valmiusryhmän tiedote 25.5.2020:

Messujen aloittaminen poikkeusoloissa

Taustaa

Lähetyshiippakunnan valmiusryhmä on 5.5.2020 ohjeistanut Lähetyshiippakunnan seurakuntien julkiset messut alkaviksi 7.6.2020. Tässä tiedotteessa valmiusryhmä antaa ohjeet seurakunnille messujen aloittamisesta valtiovallan antamien määräysten ja suositusten pohjalta, jotka aluehallintovirastot ovat saattaneet voimaan ajalle 1. – 30.6.2020.

Seurakunnan suunnitelman laatiminen

Seurakuntien tilat, toimintamahdollisuudet ja ikärakenne ovat erilaiset. Lisäksi epidemiatilanne eri paikkakunnilla vaihtelee. Tämän vuoksi jokaisen seurakunnan tulee näiden ohjeiden pohjalta laatia tarkempi suunnitelma, miten seurakunnan tilaisuuksissa sovelletaan valtiovallan antamia määräyksiä ja suosituksia. Lisäksi seurakunnan tulee tarvittaessa sopeuttaa suunnitelmaa, jos epidemiatilanne alueella tai seurakunnassa muuttuu.

Määräykset ja ohjeet

Aluehallintovirastojen (AVI) määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen.

Jos järjestelyissä pystytään noudattamaan THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta, myös 50 – 500 henkilön tilaisuuden voi järjestää. Tällöin ohje on voimassa määräyksenä. Ohjetta suositetaan noudatettavaksi myös alle 50 henkilön tilaisuuksissa. AVI:n tiedote 19.5.2020 (linkki).

THL:n ja OKM:n ohje on tämän tiedotteen liitteenä ja sisältää mm. seuraavat huomioitavat asiat:

 • toipilaan, sairaan tai oirehtivan tulee pysyä kotona
 • henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1 – 2 metriä
 • käsien pesemisestä ja desinfioinnista ja yleisestä hygieniasta tulee pitää huoli.

Vastuut

AVI:n mukaan tapahtumanjärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautitilanne pahene.

Seurakunnan hallitus / seurakuntaneuvosto laatii suunnitelman jumalanpalveluksen turvallisten puitteiden organisoinnista. Puheenjohtaja ja pastori yhdessä valvovat suunnitelman toteuttamista käytännössä.

Pastori vastaa hiippakuntajärjestyksen mukaisesti jumalanpalveluksen liturgisesta toteutuksesta ja ehtoollisen toimittamisesta.

Mikäli tartuntaketjuja joudutaan jäljittämään, seurakunnan puheenjohtaja ja pastori kokoavat pyydettäessä tiedot messuun osallistuneista henkilöistä ja ilmoittavat ne tartuntataudeista vastaavalle lääkärille THL:n ja OKM:n ohjeen mukaan.

THL:n ja OKM:n ohjeen mukaan riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja. Jos riskiryhmäläinen omasta tahdostaan osallistuu jumalanpalvelukseen, turvaetäisyyksistä ja hygieniasuosituksista täytyy pitää erityistä huolta. THL:n ohjeistus riskiryhmistä (linkki).

AVI korostaa jokaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Tämä on myös kristillisen lähimmäisenrakkauden mukaista.

Hygieniasta ja turvaetäisyyksistä

 1. Seurakunta kartoittaa ennakkoon kirkkotilan ja muiden mahdollisesti käytettävien tilojen enimmäishenkilömäärän huomioiden 1 – 2 metrin turvavälit.
 2. Seurakunta huolehtii, ettei väkimäärä ylitä tätä enimmäismäärää. Varasuunnitelma tulee olla etukäteen laadittuna enimmäismäärän ylittymisen varalle (esim. väistötila, toinen messu).
 3. Huolehditaan, että turvavälit säilyvät ja ettei ruuhkia pääse syntymään (naulakot, ehtoollinen, kirkkoon tuleminen ja sieltä lähteminen).
 4. Kirkkokahveja ei järjestetä sisätiloissa.
 5. Käsien peseminen ja ennen kaikkea desinfiointi on ensiarvoisen tärkeää.
  • Kädet on hyvä pestä saippualla ja vedellä tai desinfioida käsidesillä kirkkotilaan tultaessa ja jos ne ovat likaiset.
  • Kun kädet ovat pestyt, tulee kädet vielä desinfioida käyttäen reipasta määrää käsidesiä.
  • Käsidesipulloja tulee seurakunnissa laittaa esille WC-tiloihin, eteiseen, kirkkosaliin.
 6. Pidättäydymme kättelystä.
 7. Kosketeltavat pinnat puhdistetaan. Ovenkahvat, alttarikaiteet, WC-tilojen hanat yms. pinnat pyyhitään ennen messua, messujen välissä ja messun päätyttyä. Siivousohje (linkki).
 8. Käytettyjen virsikirjojen kannet pyyhitään samana päivänä toimitettavien messujen välillä. Kirjojen pyyhkiminen ei ole tarpeellista, jos seuraava käyttökerta on vasta päivien kuluttua.
 9. Seurakuntalaisia voi kehottaa ottamaan oman virsikirjan ja LV:n mukaan tai käyttämään sivustoja virsikirja.fi ja www.lhpk.fi/luterilaisiavirsia/ .
 10. Kolehti kerätään niin, ettei kolehtihaavi kierrä kädestä käteen. Kolehti voidaan kerätä myös lippaaseen messun päätteeksi tai muuten parhaaksi katsotulla tavalla. Kolehdinlaskijat pesevät tai desinfioivat kätensä laskemisen jälkeen.
 11. Turvavälien säilyttämiseksi yksittäisten seurakuntalaisten ja perhekuntien välille voidaan kirkkotilassa väliaikaisesti (mikäli tilat mahdollistavat):
  • sulkea osa alttarikaiteista esim. liinoilla tai vaihtoehtoisesti jättää kaide-elementtien väliin turvaväli
  • sulkea osa penkeistä.

Suorat lähetykset internetissä

Jumalanpalvelusten suorat lähetykset netissä jatkuvat.

 

25.5.2020 Lähetyshiippakunnan valmiusryhmä