Luterilaista yhteyttä Pohjoismaissa

Uutiset
9.11.2015
Piispa Thor Henrik With Norjasta, piispa Risto Soramies Suomesta ja piispa Roland Gustafsson Ruotsista allekirjoittamassa yhteistyöasiakirjaa

Piispa Thor Henrik With Norjasta, piispa Risto Soramies Suomesta ja piispa Roland Gustafsson Ruotsista allekirjoittamassa yhteistyöasiakirjaa

Lahdessa lauantaina 7.11.2015 Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan vuosikokouksessa otetiin historiallinen askel. Lähetyshiippakunta hyväksyi kirkollista yhteyttä ja yhteistyötä koskevan asiakirjan sisarhiippakuntien kanssa Ruotsissa ja Norjassa.

Lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramies allekirjoitti yhdessä piispa Roland Gustafssonin (Missionsprovinsen i Sverige) ja piispa Thor Henrik Within (Det evangelisk-lutherske stift i Norge) kanssa sopimuksen. Asiakirjassa todetaan, miten Pohjoismaissa on käyty samankaltaista kirkkotaistelua niin kristillisen opin kuin etiikan kysymyksissä. Kirkollinen hätätila on saanut aikaan myös samankaltaisia ratkaisuja. Eri puolilla Pohjoismaita on perustettu Jumalan sanan ja alttarin sakramentin äärelle kokoontuvia itsenäisiä jumalapalvelusyhteisöjä. Näitä seurakuntia varten on ollut välttämätöntä vihkiä uusia paimenia. Tämä kehitys on johtanut uusien itsenäisten hiippakuntien syntyyn.

Uskonyhteys ja yhteistyö ovat olleet olemassa jo pidempään. Yksi konkreettinen muoto on ollut pappisvirkaan ja piispan virkaan vihkimyksiin osallistumiset. Tärkeää oli, että nyt kirkollinen yhteytemme on myös lausuttu yhdessä ääneen ja kirjattu paperille. Jokainen hiippakunta voi rikastuttaa toinen toisensa elämää. Tämä Pyhän Hengen kokoava työ on suuri lahja meille kaikille, piispa Soramies iloitsi.

Sopimuksen mukaan yhteistyöelimenä hiippakuntien välillä on hiippakuntien yhteinen piispainkokous. Tämä piispainkokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan hiippakuntien elämään, oppiin, ekumeniaan liittyvistä kysymyksistä.
Pyrkimyksenä on myös vahvistaa yhdessä teologikoulutusta ja seurakuntien välistä kanssakäymistä.