Lähetyshiippakuntaan uusi piispa vuonna 2021

Uutiset
2.10.2020
Piispat Väisänen ja Soramies

Risto Soramies (oik.) vihittiin vastaperustetun Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispan virkaan 4.5.2013. Vasemmalla silloisen Ruotsin ja Suomen lähetysprovinssin piispa Matti Väisänen.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta saa uuden piispan vuonna 2021. Piispan apuna mm. teologisista asioista vastaava konsistori hyväksyi kokouksessaan 1.10.2020 piispa Risto Soramiehen pyynnön saada vapautus piispan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta ensi vuoden aikana.

– Täytän ensi vuonna 75 vuotta. Minulla on ollut ilo ja etuoikeus palvella luterilaisia seurakuntia kirkkomme piispana. Jo nuorena kaipasin seurakuntia, joissa papit tuntevat laumansa ja lauma pappinsa. En osannut ajatellakaan, että saisin olla sellaisten seurakuntien ja pastoreiden palveluksessa vielä vanhuudessani, piispa Soramies kommentoi.

– Käsitykseni mukaan nyt on sopiva aika sukupolvenvaihdokselle. “Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. (Saarn. 3:1) Toivon, että minusta on vielä emerituksena hyötyä kirkollemme. Jumalalle kiitos kaikesta tähänastisesta! Samoin kiitos pastoreillemme ja seurakunnillemme.

Hiippakuntajärjestyksen mukaisesti pappiskollegio kokoontuu 17.11.2020 valitsemaan keskuudestaan yhdestä kolmeen piispaehdokasta. Konsistori tutkii ja vahvistaa ehdokkaat kokouksessaan 3.12.2020. Kelpoisuuden selvittämisen jälkeen hiippakuntaneuvosto kuuluttaa vaalin konsistorin hyväksymien ehdokkaiden välillä. Mikäli pappiskollegio on ehdokasasettelussaan yksimielinen ja konsistori hyväksyy esitetyn ehdokkaan, pappiskollegion päätöksestä tulee vaalin tulos. Mahdollinen piispanvaali toimitetaan ylimääräisessä hiippakuntakokouksessa 23.1.2021. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Lähetyshiippakunnan pappiskollegion papit sekä seurakuntien hiippakuntakokousedustajat. Uuden piispan virkaan vihkimistä suunnitellaan kesäjuhlan 2021 yhteyteen.

Seurakuntia kehotetaan liittämään seuraava rukous mikkelinpäivän kirkkorukoukseen:

Kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä. Sinä olet antanut kirkollesi pyhän ja apostolisen viran, jonka kautta paimennat meitä sanallasi ja sakramenteillasi, varjelet meitä eksytyksiltä ja pidät meidät ikuisen elämän tiellä. Me kiitämme sinua piispastamme Ristosta ja kaikesta siitä, mitä olet kirkollemme ja sen paimenille hänen kauttaan antanut. Me rukoilemme sinua: anna piispan jaloon virkaan uskollinen ja viisas uusi esipaimen, josta on hyvä todistus. Varjele meidät yhtenäisinä evankeliumin totuudessa ja rakkaudessa. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja taivaallisen Ylipappimme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa yhdessä jumaluudessa nyt ja iankaikkisesti. Aamen.