Lähetyshiippakuntaan hiippakuntasihteeri

Uutiset
15.12.2014

Hiippakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 27.11.2014 Lähetyshiippakunnan hiippakuntasihteeriksi TtM Sami Niemen (37). Sami aloittaa vuoden 2015 alusta uudessa tehtävässä. Hiippakuntasihteerin työnkuvana on toimia hiippakunnan kanslian tehtävissä, tukea ja kouluttaa seurakuntien maallikkovastuunkantajia sekä kehittää hiippakunnan hallintoa ja viestintää.

Sami Niemi asuu perheensä kanssa Hämeenlinnassa ja toimii vastuunkantajana Pyhän Matteuksen luterilaisessa seurakunnassa. Samilla on työkokemusta erilaisista terveydenalan hallintotehtävistä sekä järjestötoiminnasta. Hän oli keskeisesti mukana Lähetyshiippakunnan perustamiseen tähdänneissä työryhmissä ja on myös toiminut hiippakuntaneuvoston jäsenenä.

– Aloitan uusissa tehtävissä innokkaana ja kiitollisena siitä että saan mahdollisuuden tehdä osuuteni hiippakunnan eteen myös palkattuna työntekijänä. Toivon ja rukoilen että voisin osaamiseni ja kokemukseni avulla palvella hiippakunta ja etenkin sen seurakuntia. Toivon, että minua muistettaisiin esirukouksissa ja että seurakunnissa otettaisiin suopeasti vastaan uusi työntekijä, Sami pyytää.