Lähetyshiippakunnan tiedote seurakunnille koronavirusepidemian johdosta 17.3.2020

Uutiset
17.3.2020

Koronavirusepidemian hillitsemiseksi ja hidastamiseksi valtiovalta rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön sekä sulkee valtion ja kuntien julkiset tilat. Hallitus suosittaa uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin. Lisäksi riskiryhmään kuuluvien ja yli 70-vuotiaiden tulisi olla eristyksissä.

Tämän johdosta hiippakuntaneuvoston, konsistorin ja Luther-säätiön hallituksen valtuuttama valmiusryhmä ohjeistaa seurakuntia seuraavasti:

Jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet

 • Julkisten jumalanpalvelusten pitäminen keskeytetään toistaiseksi seurakunnissa.
 • Seurakuntien viikkotoiminta kaikissa julkisissa tiloissa keskeytetään toistaiseksi.
 • Kirkolliset toimitukset toteutetaan pastorin ja seurakuntalaisten harkinnan mukaisesti.
 • Kodeissa tapahtuvia kokoontumisia voi pitää valtiovallan antamien ohjeiden puitteissa.

Sielunhoito, rippi, sairaan ehtoollinen ja pastorin kotikäynnit

 • Seurakuntalaisilla on luovuttamaton oikeus saada Kristuksen lahjoja myös kriisiaikoina.
 • Pastorin voi kutsua toimittamaan sairaan ehtoollisen ja sairaan voitelun. Varsinkaan sairaiden ja kuolevien sielunhoito ei ole uhattuna.
 • Pastorit ovat käytettävissä rippiin ja sielunhoitoon, jotka ovat mahdollisia myös puhelimitse.
 • Pastorin voi kutsua tarvittaessa kotikäynnille.

Jumalanpalveluksen seuraaminen internetin välityksellä ja kotien hartauselämä

 • Lähetyshiippakunnan jumalanpalvelusta Helsingistä voi kuunnella sunnuntaisin kello 11 ja paastonaikana keskiviikkoisin kello 18 osoitteesta www.lhpk.fi/nettimessu
 • Saarnoja voi kuunnella osoitteessa www.lhpk.fi/saarnoja
 • Lähetyshiippakunnan kotisivuille kootaan materiaalia seurakuntalaisia varten.
 • Seurakuntalaisia rohkaistaan viettämään säännöllistä kodin hartauselämää.
 • Seurakuntalaisia kehotetaan rukoilemaan sairaiden, terveydenhuollon työntekijöiden, kirkkomme ja koko isänmaan puolesta.

Lähetyshiippakunnan valtakunnalliset tapahtumat

 • Lähetyshiippakunnan valtakunnallinen toiminta keskeytyy toukokuun loppuun saakka.
 • Kesän toiminnan suunnittelua jatketaan normaalisti (kesäleirit, rippileiri ja kesäjuhlat); näiden osalta tilannetta arvioidaan seuraavan kerran uudelleen huhtikuun lopulla.

Talous

 • Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kolehtitulot romahtavat, mutta seurakuntien menot säilyvät. Kriisin aikana seurakunnan merkitys vain korostuu.
 • Seurakuntalaisia rohkaistaan tilikannatukseen.
 • Säännöllinen lahjoittaminen on seurakuntien työn jatkuvuuden edellytys.

Muuta huomioon otettavaa

 • Seurakuntien on pidettävä erityistä huolta eristyksiin jäävistä seurakuntalaisista esimerkiksi auttamalla ruokahuollossa.
 • Teknistä apua jumalanpalvelusten ja saarnojen kuuntelemiseen on hyvä tarjota niille, jotka sitä tarvitsevat.
 • Seurakuntien pitämättömät vuosikokoukset siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Valitut luottamuselimet, työryhmät ja tiimit jatkavat työtään, huomioiden kokoontumisrajoitteet.

”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room. 8:38–39)

Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan valmiusryhmä