Lähetyshiippakunnan tiedote 1.4.2020 koskien valtiovallan päätöstä jatkaa koronavirusepidemian rajoittamistoimia toukokuulle

Uutiset
1.4.2020

Valtiovalta on päättänyt jatkaa koronavirusepidemian rajoittamistoimia 13.5.2020 asti. Lähetyshiippakunnan toiminnassa tämä tarkoittaa valmiusryhmän aiemmin antaman ohjeistuksen voimassaolon jatkumista samaan päivämäärään saakka.

Pastorit ovat edelleen käytettävissä sielunhoitoa ja yksityistä rippiä varten myös puhelimitse sekä sairaan ehtoollista varten. Muista kotikäynneistä voidaan sopia erikseen.

Seurakuntien hallinto ja toiminta kehotetaan pitämään käynnissä myös poikkeusaikana etäyhteyksiä hyödyntäen. Jumalanpalveluksia, hartauksia ja raamattupiirejä on mahdollista toteuttaa monipuolisesti tällä tavoin. On ollut ilahduttavaa nähdä, että seurakuntalaiset ovat jo löytäneet näiden äärelle.

Kiitämme opetusmateriaalin ja jumalanpalvelusten tuottamiseen osallistuneita sekä tilikannatuksen kautta uhrilahjansa antaneita.

Valitettavasti pääsiäisen suurta juhlaa ei voida myöskään yhteisesti kirkkotiloissa viettää. Seurakuntia rohkaistaan jakamaan ilosanomaa ylösnousseesta Kristuksesta ja juhlistamaan pääsiäistä muilla tavoin muuttuneesta tilanteesta huolimatta.

Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan valmiusryhmä