Konstituutiokomitea ja kirkoksi rekisteröitymisen vaikutusten selvittäminen

Uutiset
19.1.2022

Lähetyshiippakunnan sääntömääräinen hiippakuntakokous järjestettiin 20.11.2021. Kokouksessa käsiteltiin myös seurakunnasta noussut aloite, jossa toivottiin selvitettävän Lähetyshiippakunnan uskonnolliseksi yhdyskunnaksi rekisteröitymiseen ja rekisteröitymättä jättämiseen liittyviä näkökulmia. Tämä aloite hyväksyttiin. Yleinen toivomus oli, että saataisiin lisää konkreettista tietoa keskustelun tueksi. Mitkä olisivat todelliset vaikutukset, mitä kaikkea rekisteröityminen tarkoittaisi ja mitkä taas olisivat turhia pelkoja asiaan liittyen? Tämän hyväksytyn aloitteen pohjalta hiippakuntaneuvosto nimitti kokouksessaan 9.12.2021 työryhmän, joka kokoontui ensimmäisen kerran 13.1.2022.

Työryhmään nimettiin: piispa Juhana Pohjola (pj), dekaani Joel Kerosuo (vpj), Luther-säätiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Savolainen, pastori Esko Murto, pastori Otto Granlund, hiippakuntaneuvoston jäsen Pauliina Pylvänäinen, hiippakuntasihteeri Sami Niemi ja asiantuntijajäseneksi lainopillinen asessori Jyrki Anttinen.

”Aluksi kartoitettiin maastoa ja hahmoteltiin aikataulua eteenpäin. Tarkoitus on toki antaa toimeksiannon mukaisesti raportti seuraavassa hiippakuntakokouksessa, mutta luultavammin kyseessä on jonkinlainen väliraportti. Selvitettävää on paljon. Toisaalta on hyvä katsoa ihan teologiset perusteet järjestäytymisen oikeudesta. Sitten on paljon erilaisia käytännön kysymyksiä. Miten on mielekästä järjestää suhde valtioon? Täytyykö suhde ev.lut.kirkkoon jotenkin vielä käsitellä? Samoin täytyy selvittää miten kaikki vaikuttaisi jäsenistöön ja mitkä ovat konkreettiset vaihtoehdot? Yksi kysymys myös on, miten kirkon talous halutaan järjestää. Vaikka Lähetyshiippakunta päättäisi järjestäytyä uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, niin sekään ei suoraan tarkoittaisi, että nykyisestä säätiömallista tulisi luopua. Nämä kaikki on kuitenkin käytävä tarkkaan läpi, jotta tiedetään mistä puhutaan kun asiasta keskustellaan”, dekaani Kerosuo kommentoi.

Työryhmä alkaa tuottaa materiaalia eri osa-alueisiin liittyen ja antaa raportin seuraavassa Lähetyshiippakunnan hiippakuntakokouksessa. Se on tarkoitus järjestää 19.11.2022.