Konsistorin kokouksesta

Tiedotteet
21.1.2022

Lähetyshiippakunnan konsistori kokoontui 21.1.2022.

 – Kokouksessa vahvistettiin uuden liturgiaa käsittelevän työryhmän perustaminen. Työryhmän jäseninä toimivat Esko Murto, Samuli Siikavirta ja Joel Kerosuo. Työryhmän tehtävänä on laatia lyhyehkö, mutta silti riittävän yksityiskohtainen ”kuoriohjesääntö” nykyisen messuliturgian toimittamista ajatellen. Ohje annetaan tavalla, joka myös sisältää vapauden niissä asioissa joissa perustellusti on erilaisia toimintatapoja.

”On ollut kirkollemme suuri voimavara, että missä vain on mennytkin Lähetyshiippakunnan messuun, on voinut mennä luottavaisin mielin ja osallistua tuttuun liturgiaan. Samalla pienet variaatiot ovat kasvaneet. Tietty vapaus on ihan hyvä ja luterilainen periaate, mutta hyvä tarkastella ja vaalia myös yhtenäisyyttä”, hiippakuntadekaani Kerosuo kommentoi.

Työryhmän tehtävänä on tehdä papiston käyttöön myös muuten liturgista materiaalia kirkollisten toimitusten toteuttamiseen. Lisäksi työryhmän tehtäväksi annettiin ehdotuksen laatiminen ns. ehtoollispykälästä. Hiippakuntajärjestyksen päivityksen yhteydessä edellinen hiippakuntakokous esitti, että konsistori kävisi vielä tämän pykälän läpi ja tekisi ehdotuksen seuraavaan kokoukseen. 

– Konsistorin kokouksessa vahvistettiin Marko Kailasmaan aiemmin pyytämä ero pappiskollegiosta henkilökohtaisiin syihin vedoten. Lähetyshiippakunta kiittää Kailasmaata kaikesta palvelutyöstä ja toivottaa hänelle Jumalan siunausta uusiin haasteisiin.

– Konsistori käsitteli osallistumista Marssi elämän puolesta -työhön. Marssilla mukana olleet kirkot ja järjestöt kokoontuivat syksyllä ideoimaan yhteistyön jatkoa ja perustamaan verkoston marssille. Seurakuntia kehotetaan rukoilemaan elämän puolesta tulevana Marian ilmestyspäivänä 27.3.2022.